Godziny dostępności
Elearning

Technikum nr 4

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym-uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i poza formalnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. Kwalifikacja: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Kwalifikacja: ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dodatkowe umiejętności zawodowe:

 • projektowanie w inżynierii środowiska z wykorzystaniem technologii BIM
 • ochrona środowiska w inżynierii sanitarnej

dodatkowe uprawnienia:  certyfikowany specjalista fotowoltaiki

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych,
 2. firmach doradczych branży energetycznej,
 3. biurach projektowych,
 4. firmach rzemieślniczych,
 5. może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content