Godziny dostępności
Elearning

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych to jeden z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych zawodów. Zawód montera sieci i instalacji sanitarnych należy do zawodów stosunkowo złożonych, głównie ze względu na różnorodność sieci i instalacji sanitarnych. Osoby wykonujące ten zawód budują sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, węzły ciepłownicze. Wykonują montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także dbają o ich prawidłowe funkcjonowanie w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Stosownie do potrzeb, wykonują roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacją tychże sieci oraz instalacji sanitarnych. Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać prace montażowe
i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja: BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 Dodatkowe uprawnienia:

– uprawnienia spawacza

 Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

  1. zakładach montażu instalacji sanitarnych,
  2. firmach instalacyjnych wykonujących sieci sanitarne,
  3. w serwisach instalacyjnych,
  4. może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content