Godziny dostępności
Elearning

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż systemów suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji. Roboty malarskie obejmują nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, natomiast roboty tapeciarskie obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania. Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.
W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: montażem suchej zabudowy, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 Dodatkowe uprawnienia:

– posadzki żywiczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania systemów suchej zabudowy,
  2. wykonywania robót malarskich,
  3. wykonywania robót tapeciarskich,
  4. wykonywania robót posadzkarskich,
  5. wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

  1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
  2. firmach rzemieślniczych,
  3. może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content