Godziny dostępności
Elearning

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Elektryk

Elektryk to bardzo prężnie rozwijający się zawód przyszłości. Absolwent szkoły w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania montażu, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych. Ponadto posiada on umiejętność naprawy, diagnozowania i instalowania urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy oraz może wykonywać przeglądy techniczne instalacji elektrycznych. Elektryk wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Elektryk instaluje, konserwuje tablice rozdzielcze, maszyny i urządzenia elektryczne, silniki elektryczne oraz oprawy oświetleniowe. Elektryk wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy. Do typowych zadań elektryka należy również przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych, montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy oraz wykonywanie drobnych prac montersko – ślusarskich związanych z naprawą sprzętu elektrycznego. Ze względu na szybki postęp techniki, jaki dokonał się w dziedzinie instalacyjno-montażowej, zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych

Dodatkowe uprawnienia:

– uprawnienia eksploatacyjne SEP

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk znajdzie zatrudnienie w:

  1. zakładach energetycznych i elektrycznych,
  2. warsztatach naprawczych urządzeń elektrycznych,
  3. firmach wykonujących montaż instalacji elektrycznych,
  4. może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content