16 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się w ramach Jesiennych Impresji Artystycznych TURNIEJ POETYCKI O „LAUR IMPRESJI”.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach – twórczość własna, poezja śpiewana oraz turniej recytatorski. Nasza szkoła już tradycyjnie wytypowała swoją reprezentację, odnosząc przy tym niemały sukces.
Patryk Wańkowicz z klasy LOIII b otrzymał I nagrodę w kategorii recytacji poezji kresowej prezentując wiersz Adriana Brzózki, zaś w turnieju recytatorskim jury nagrodziło go II miejscem, doceniając interpretację wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Jedwab duszy”.
Z kolei w kategorii poezji śpiewanej nasze dziewczęta spisały się znakomicie zajmując następujące miejsca:
Laur Impresji dla Honoraty Dołhan z kl. LO I a
II miejsce dla Andżeliny Monczak z LO III a
III miejsce dla Karoliny Berezy z LO III a

Serdecznie gratulujemy naszej młodzieży  z koła teatralno-recytatorskiego i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej!

    

Patryk Wańkowicz podczas recytacji

 

Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości MOK w Jarosławiu.

W poniedziałek, 13-go października społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas: LOI a, LOII b, LOIII a, LOIII b udział wzięła dyrekcja i emerytowani oraz obecni nauczyciele. Część artystyczną, łączącą refleksje i humor związany z życiem szkolnym poprzedziło przemówienie Dyrektora Pana Marka Zawiszy oraz wręczenie nagród wyróżnionym nauczycielom.

Największy aplauz zgromadzonych na akademii wzbudziły dziewczęta tańczące wakę-wakę oraz wspólne odśpiewanie piosenki „Nasza szkoła w porządeczku”.

J. Żelak

W czwartek 2 października br. w MOK w Jarosławiu odbył się konkurs o Powstaniu Warszawskim. Celem konkursu było uczczenie 70 rocznicy Powstania Warszawskiego poprzez  prezentację utworów literackich i piosenek poświęconych temu wydarzeniu. Naszą szkołę reprezentowaliśmy zarówno w kategorii recytacji jak i piosenki. Pomimo ogromnej rywalizacji i wysokiego poziomu artystycznego występujących, uczeń klasy LO III b –  Patryk Wańkowicz otrzymał dyplom z wyróżnieniem za swoją recytację. Gratulujemy i cieszymy się z jego sukcesu.

konkursZdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości MOK w Jarosławiu.

Pod takim hasłem we wtorek 30 września w naszej szkole odbyła się sesja prozdrowotna dotycząca tematyki chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem Schizofrenii. Zorganizowana została w ramach realizacji w szkole Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Należy pamiętać również, że we wrześniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię i nasza szkoła chce uwrażliwiać uczniów m.in. w tym temacie.

Słowa zawarte w haśle sesji: Nie odwracaj się ode mnie mają zwracać szczególną uwagę na właściwe traktowanie ludzi dotkniętych różnymi chorobami psychicznymi, jak również uczyć okazywania im zrozumienia i szacunku.

Prelegentem sesji z uczniami klas LO I a, LO I b, I TU/TE oraz TB III b była pani mgr Irena Puszkarz – pielęgniarka epidemiologiczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem i problematyką chorób psychicznych, w tym Schizofrenii oraz poproszeni o zainteresowanie się tym ważnym społecznie tematem.

Organizujące spotkanie: pedagog Aneta Socha, Katarzyna Kiper-Wacek i Justyna Żelak mają nadzieję, że pozwoliło ono młodym ludziom zmienić choć trochę podejście do osób chorych i, w myśl hasła przewodniego Nie odwracaj się ode mnie, będą potrafili wyciągnąć pomocną dłoń do potrzebujących.

A.Socha