dzien jezykow

Z okazji Dnia Języków Obcych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat przedstawiający idiomy angielskie lub niemieckie. Prace plastyczne proszę kierować do nauczycieli języków obcych do wtorku 27 września. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Na zwycięzców czeka nagroda a każdy uczestnik zostanie nagrodzony oceną z aktywności!

Edycja wzorów w każdym edytorze tekstowym wydaje się trudniejsza od zapisywania ich długopisem na kartce papieru. Prawdopodobnie dlatego w programie Writer pakietu LibreOffice możemy dodatkowo zapisywać je przy pomocy samej klawiatury z pominięciem interfejsu graficznego narzędzia Formuła. Wystarczy poznać często stosowane operatory, aby móc o wiele łatwiej zapisać dowolny wzór. Bardzo pomaga również kopiowanie i wklejanie całych wzorów lub ich fragmentów. Raz zapisany wzór możemy użyć w wielu miejscach dokumentu i w wielu dokumentach.

Trwa tydzień wychowania, który powinien zwrócić naszą uwagę na ten ważny aspekt życia społecznego. Cytując Encyklopedię PWN wychowanie – w jego szerokim znaczeniu – to wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość i postawy. Dla czołowego polskiego pedagoga Wincentego Okonia natomiast wychowanie to świadomie organizowana działalność społeczna oparta na relacji między wychowawcą a wychowankiem, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka.

Więcej »

Więcej »