Tym hasłem dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu wraz z wychowawczynią p. Wiesławą Grabarz zachęcały swoich starszych kolegów i koleżanki z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu do rzucenia palenia papierosów.

W dniu 20-go listopada zaproszone przez pedagoga Anetę Socha dzieci przybyły do szkoły już po raz szósty, by wziąć udział w akcji profilaktycznej organizowanej na terenie szkoły w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, obchodzonego rok rocznie w 3 czwartek listopada.

Współorganizatorkami akcji były panie: Katarzyna Kiper-Wacek, Iwona Zelwach i Justyna Żelak, a także – po raz pierwszy w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego – Małgorzata Latocha. Na zaproszenie do udziału w akcji odpowiedziała również pani Renata Majkut-Lotycz pracownik wydziału oświaty i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu.

Dzieci wchodząc do klas i skandując hasło akcji przypominały uczniom o tym, że warto rozstać się z nałogiem palenia. Rozdawały jabłka, które szkoła otrzymała od Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, ulotki z korzyściami rzucenia palenia oraz naklejały niepalącym uczniom naklejki w kształcie jabłek z napisem „Nie palę!”.

01 02 03

Odbiór akcji był bardzo pozytywny. Dzieci otrzymywały brawa za piękne wystąpienia, były uściski dłoni i wiele słów aprobaty. Swoją obecnością w szkole zwróciły uwagę znacznej grupy uczniów, co przyczyniło się do rozgłosu zorganizowanej akcji, jej celu oraz pogłębienia świadomości w tym zakresie. Chcemy w kolejnych latach kontynuować taką formę profilaktyki.

pedagog A.Socha i J.Żelak

W piątek 21 listopada naszą szkołę odwiedził znamienity gość – duszpasterz diecezji przemyskiej – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek. Razem z Ks. Biskupem wizytę w szkole złożyli: Archiprezbiter Jarosławski Ks. Prałat Andrzej Surowiec – Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla oraz Ks. Krzysztof Szczygielski – Proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski. Przygotowanie spotkania z ramienia szkoły koordynował Ks. Krzysztof Józefczyk – katecheta z naszej szkoły i wikary parafii NMP Królowej Polski.

01 02 03

Przybyłych gości przywitał pan dyrektor Marek Zawisza, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli Ks. Biskupowi wiązankę kwiatów zapewniając o wierności nauczaniu Pana Jezusa. Zgromadzona na sali gimnastycznej młodzież na czele z dyrekcją i nauczycielami miała okazję poznać kilka szczegółów z dzieciństwa i młodości Ks. Biskupa, dowiedzieć się o Jego pasji sportowej, jaką była piłka nożna, a także usłyszeć kilka ważnych myśli dotyczących człowieczeństwa i życia chrześcijańskiego. Ks. Biskup skierował do zgromadzonych cenne wskazówki jak żyć w dzisiejszym świecie, by mimo różnych trudności nie zatracić ducha Bożego i wytrwać w wierze.

04 05 06

Podczas spotkania głos zabrał również Ks. Prałat A. Surowiec dziękując społeczności naszej szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz zachęcając i zapraszając do dalszej współpracy przy organizowaniu na terenie Jarosławia ważnych akcji: Orszaku Trzech Króli i Pikniku Charytatywnego „Z bliźnim na majówkę”. Kilka słów do zebranych powiedział także Ks. Proboszcz parafii, na której terenie leży szkoła, zapraszając już teraz na rekolekcje wielkopostne w nowej formule – rekolekcje międzyszkolne, które mają zgromadzić w parafialnym kościele młodzież z trzech sąsiadujących szkół – Kopernika, Słowackiego i Kazimierza Wielkiego -jak wyraził się ks. Proboszcz K.Szczygielski.

Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania wszyscy zgromadzeni otrzymali z rąk Biskupa błogosławieństwo oraz pamiątkowe obrazki.

pedagog A.Socha i J.Żelak

W czwartek, 20-go listopada b.r. uczniowie czwartych klas technicznych naszej szkoły wzięli udział w zajęciach „Niezebędnik maturzysty”. Prowadziła je pani Anna Weselak – nauczyciel bibliotekarz jarosławskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

W czasie zajęć, które odbyły się z inicjatywy Justyny Żelak, maturzyści usystematyzowali swoje wiadomości dotyczące sporządzania bibliografii oraz opisu bibliograficznego książki, czasopisma, dzieła sztuki i filmu. Prowadząca zaprezentowała również strony internetowe, które mogą służyć maturzystom pomocą w nauce oraz w przygotowaniach do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

IMG_4801 IMG_4804 IMG_4808

Uczniowe w czasie zajeć wykazywali duże zainteresowanie, przyznając, że udzielone wskazówki pomogą im wykorzystać właściwie zasoby internetowe, niezbędne maturzystom.

J. Żelak

Na stronie open.zsbiojaroslaw.edu.pl pojawiło się wiele nowych filmów prezentujących ćwiczenia z informatyki oraz grafiki i animacji komputerowej. Dzisiaj pokazujemy film o edycji wzorów fizycznych w programie Writer pakietu LibreOffice.

Dziękujemy za wszelkie odwiedziny i zachęcamy do dalszego oglądania filmów znajdujących się w Open ZSBiO.