W dniu 25 marca 2015r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”, która przebiegała pod Honorowym Patronatem Starosty Jarosławskiego Pana Tadeusza Chrzana i Burmistrza Miasta Jarosławia Pana Waldemara Palucha we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Patronat medialny objęły lokalne media: telewizja internetowa „Twoja TV”, „Gazeta Jarosławska” oraz „Życie Podkarpackie”.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Bogdan Wołoszyn – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, ks. Krzysztof Szczygielski proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu oraz dyrekcja szkoły: wicedyrektor Jolanta Moskwa i dyrektor Marek Zawisza, który dokonał podsumowania Konkursu.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Przebiegał w trzech kategoriach: plastycznej, recytatorskiej i literackiej.

Zmagania uczestników oceniało jury w następującym składzie:
Konkurs plastyczny:
– Pani Marta Mikrut
– Pan Ireneusz Janicki
– Pan Damian Waliczek

Konkurs recytatorski:
– Pani Anna Weselak
– Pani Iwona Brzuchacz
– Pani Marta Cieszyńska
– Pani Marzena Jurkiewicz – Mach
– Pani Małgorzata Stec
– Pan Krzysztof Kubaszek

Konkurs literacki:
– Pani Angelika Malmuk
– Pani Małgorzata Hałajko
– ks. Robert Siuzdak

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane następującym osobom:
Konkurs plastyczny:
Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Kinga Misiąg – Zespół Szkół w Pawłosiowie
II miejsce – Wiktoria Goń- Zespół Szkół w Pawłosiowie
III miejsce – Julia Gwóźdź- Prywatne Gimnazjum S. Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

Wyróżnienie:
Katarzyna Czarny – Zespół Szkół w Pawłosiowie

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Karolina Szawara – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu
II miejsce – Anna Brodowicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
III miejsce – Karolina Kowal – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu

Wyróżnienie:
Krzysztof Dziaduś – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

Konkurs recytatorski:
Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Weronika Szymczycha – Gimnazjum Nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego w Radymnie
II miejsce – Julia Kaliciak- Prywatne Gimnazjum S. Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu
III miejsce – Wiktoria Kopeć- Zespół Szkół w Laszkach
Wyróżnienia:
Kamil Broda – Gimnazjum Nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego w Radymnie
Klaudia Olejarz – Gimnazjum Publiczne im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Patrycja Gawura – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu
II miejsce – Katarzyna Chęć – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu
III miejsce – Anna Bajrak- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
ex aequo – Adam Pachołek – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Wyróżnienia:
Patryk Wańkowicz – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Kacper Kroczek – III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu
Wojciech Gomółka- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Konkurs literacki:
Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Paulina Grygiel – Gimnazjum Publiczne im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku
II miejsce – Michał Parzniewski – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława w Jarosławiu
III miejsce – Julia Bajsarowicz – Gimnazjum Publiczne im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce- Krystian Baran- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie
II miejsce- Katarzyna Kapecka- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie- Skłodowskiej w Jarosławiu
III miejsce- Mariola Rachwał- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu

Uroczystości konkursowe odbyły się przy wsparciu Sponsorów, wśród których znaleźli się:
– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
– Urząd Miasta Jarosławia
– J. i T. Zawitkowscy
– Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „ROLTEX” Kazimierz Kot
– „Sanakiewicz” Sp. z o.o
– Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju
– Mega Delikatesy Centrum Anna Gradowska Bartosz Gradowski Sp. J.

– Delikatesy „Aljan”
– Delikatesy „Piotruś Pan”
– F.H.U.P. „Socha”
– Piekarnia Wilusz

W II edycji wzięło udział łącznie 138 uczniów: 28 w konkursie plastycznym, 52 w finale konkursu literackiego, natomiast w konkursie recytatorskim wystąpiło 58 uczestników.
Konkurs zorganizowały: Małgorzata Hałajko i Małgorzata Stec przy wsparciu pracowników szkoły: Joanny Sikory i Anny Szczerby.

(mst)

DSC_0790

Zaproszenie

Śladek Wielkich Polaków

W dniach 9-10 marca 2015r. w MOK w Jarosławiu odbyły się XX Spotkania Artystyczne, w których wzięła udział nasza szkolna grupa teatralna. Tegoroczne spotkania przebiegały pod hasłem: „Taką mnie ścieżką poprowadź”. Program przygotowany przez nas spotkał się z wielkim uznaniem jury, które wybrało na koncert galowy sporą jego część wraz z piosenką finałową.

__b_3d4ca8fb627966011941cd08109ab926

(mst)

 

 

xcx

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu organizuje II edycję Powiatowego Konkursu – „Śladem Wielkich Polaków” pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego Tadeusza Chrzana i Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha oraz przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu jarosławskiego. Przebiega w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i recytatorskiej.
Ze względu na 100.rocznicę urodzin wielkiego poety ks. Jana Twardowskiego tę II edycję pragniemy poświęcić właśnie temu wybitnemu Polakowi. Finał odbędzie się 25.03.2015 r. o godz. 9.00.
Poniżej zamieszczamy regulaminy wraz z kartą zgłoszenia.

 

Zapraszamy serdecznie!!!

 

Regulamin Konkursu Literackiego

Regulamin Konkursu Plastycznego

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

                                                                                                               (mst)

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom biorącym udział w jego realizacji :)