w-01

Więcej »

Technik budownictwa kolejowego zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzanie kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych. Więcej »

01

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy

Więcej »

W dniu 10 maja społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystym Apelu przed tablicą upamiętniającą aresztowanie uczniów naszej szkoły przez gestapo. W tym roku obchodzimy 79 rocznicę tych wydarzeń.

IMG_1276

Więcej »

W dniu 10 maja uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Marszu Godności w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

2

Więcej »