W dniu 28 listopada br. w Wiązownicy odbyły się zajęcia terenowe, w których wzięli udział uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego.  Odwiedzili  oni fabrykę domów drewnianych „Golbalux” w Wiązownicy. Dzięki uprzejmości Pana Senatora Mieczysława Golby mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami budowy domów szkieletowych. Zajęcia terenowe w zakładzie produkcyjnym poprowadzili: wicedyrektor mgr inż. Joanna Gierczak, mgr inż. Dorota Przytocka i mgr inż. Wojciech Bartnik.

a   s

M.St