Jak na porządny wolontariat przystało nasz Szkolny Klub Wolontariatu stara się włączać w akcje charytatywne organizowane przez instytucje i organizacje z terenu naszego miasta. Jedną z takich akcji jest międzynarodowy piknik charytatywny pod hasłem z „Bliźnim na majówkę”, którego głównym organizatorem jest parafia pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Organizowany jest rokrocznie w ostatnią sobotę maja na Heluszu.

Piknik ten ma już kilkuletnią tradycję, która dobrze wpisała się w historię Ziemi Jarosławskiej, a od roku 2010 poprzez udział Caritas obejmujemy jej zasięgiem całą Archidiecezję. Gośćmi honorowymi tych spotkań są osoby niepełnosprawne, pensjonariusze Domów Opieki Społecznej i dzieci ze świetlic charytatywnych.

Rolą naszych uczniów jest opieka nad przyjeżdżającymi w tym dniu do Helusza gośćmi honorowymi, troska o ich bezpieczeństwo i niesienie pomocy podczas pobytu na pikniku. Świadomość, że możemy być potrzebni ludziom doświadczonym przez los daje wiele radości i satysfakcji.

helusz

helusz2

pedagog