Kilka sposobów na skuteczną naukę

1. Znajdź sobie dobrą motywację do uczenia się

Uświadom sobie, po co właściwie się uczysz. Jakie cele pozwoli ci to osiągnąć? Jakie znaczenie ma dla ciebie zdobycie wykształcenia? Najgorszym podejściem do uczenia się jest powiedzenie sobie, że „musisz” to zrobić. Od razu stawia cię to w pozycji „ofiary” podporządkowanej różnym powinnościom. Spróbuj zmienić to niekorzystne nastawienie używając określeń „chcę”, „mogę”, „potrafię”. Powinno to zwiększyć twoją chęć uczenia się, energię, motywację.

2. Zadbaj o miejsce, w którym zamierzasz się uczyć

Przede wszystkim zgromadź pod ręką wszystkie potrzebne pomoce – książki, zeszyty, długopisy, linijki itp., abyś niepotrzebnie nie rozpraszał się i nie tracił czasu.

3. Zanim zaczniesz naukę:

a) przewiduj zwycięstwo. Wyobrażaj sobie siebie wychodzącego z klasy z uśmiechem z oceną bardzo dobrą albo celującą po udanej odpowiedzi lub sprawdzianie.

b) poznaj wymagania nauczyciela. Jakie ma kryterium oceniania, na co warto zwrócić uwagę.

c) korzystaj z wielu źródeł wiedzy.

d) przestrzegaj zasad higieny umysłowej.

e) kilkakrotnie przejrzyj dany materiał, przekartuj go. Zwróć uwagę na powtarzające się w nim hasła, pojęcia, słowa klucze. Zanotuj je, pomyśl, z czym ci się one kojarzą.

4. Poznaj swój dominujący zmysł

Jeśli jesteś typem wzrokowca szybciej zapamiętasz to, co możesz zobaczyć, dlatego dobrą metodą nauki dla ciebie są wszelkie wykresy, rysunki i mapy myśli.

Jeśli jesteś typem słuchowca zapraszaj do nauki kolegę/koleżankę i uczcie się razem (szczegóły poniżej).

5. Ucz się systematycznie

Systematyczna nauka jest dużo lepsza niż jednorazowy maraton, ponieważ małe partie materiału łatwiej jest przyswoić i zapamiętać. Jest też efektywniejsza niż nauka na zasadzie „wkucia”, którą szybko się zapomina.

 

Jaki jest Twój dominujący zmysł ?

Wzrokowiec

Słuchowiec

Dotykowiec

Kinestetyk

Wrażliwy na elementy wizualne otoczenia, ma dobrą pamięć do twarzy, spotkanych osób, ubrania, wyglądu. Wrażliwy na dźwięki, mowę, ton głosu, muzykę, łatwo zapamiętuje imiona, nazwiska. Wrażliwy na doznania fizyczne oraz uczucia własne i innych, gdy spotyka osoby to zapamiętuje jak się czuł w ich towarzystwie. Wyczulony na ruch
i działanie w swoim otoczeniu, potrzebuje miejsca by się poruszać, spotykając nowe osoby pamięta jak się zachowywały, co robiły.
Widzę, że to nie jest to, o co mi chodzi. Pozwól, że spojrzę na to z innej strony. To brzmi obiecująco.Chciałbym usłyszeć, co masz mi do powiedzenia. Czuję, że w tym tkwi sedno sprawy. Mam przeczucie, że powinnam się z tym jeszcze wstrzymać. Nie łapię tego. Chciałbym, żebyś przestał się mnie czepiać.
Mało mówi, jest estetyczny, gustownie się ubiera. Mówi szybko i rytmicznie, często mruczy coś pod nosem, ma miły ton głosu. Gestykuluje gdy mówi, lubi trzymać długopis w ręce i bazgrać. Wykonuje różne ruchy, wstaje, przechodzi się po klasie, nie lubi słuchać, gdyż niewiele z tego rozumie.
Przeszkadza mu bałagan w pokoju. Przeszkadzają mu odgłosy, muzyka. Gdy się uczy musi mieć ciszę. Nie może się skoncentrować, gdy przypuszcza, że jest nielubiany. Rozpraszają go wszelkie ruchy w pomieszczeniu gdzie się uczy.
W czasie rozmowy utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą, a gdy myśli ma tendencję do spoglądania ku górze. Rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy z mówcą, ma tendencję do spoglądania na lewo i prawo w kierunku swoich uszu. Patrzy na rozmówcę by odczytać wyraz jego twarzy, emocje. Gdy rozmyśla, kieruje wzrok w dół, często w lewo. Unika kontaktu wzrokowego podczas rozmowy. Myśli ze spuszczonym wzrokiem, często
w prawą stronę.

 

Zasady dobrego zapamiętywania

1. Lepiej zapamiętujesz, jeśli jesteś przekonany, że możesz zapamiętać.

2. Pracuj według planu. Trzymaj się go bardzo konsekwentnie.

3. Staraj się zrozumieć materiał, którego się uczysz. Pytaj:, dlaczego, skąd się to wzięło, jakie są związki między elementami całości.

4. Skoncentruj maksymalnie swoją uwagę na tym, czego się uczysz.

5. Podziel materiał na małe porcje.

6. Rozłóż w czasie uczenie się i powtórki. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnie godziny przed sprawdzianem, klasówką czy egzaminem.

7. Włącz kilka zmysłów w proces uczenia się. Słuchaj, pisz, przepisuj, rysuj, powtarzaj na głos, powtarzaj chodząc, powtarzaj śpiewając, dotknij, posmakuj, powąchaj.

8. Skojarz nową informację z posiadanymi wcześniej.

9. Spraw, by to, co chcesz zapamiętać, wyróżniało się w jakiś sposób. Stosuj podkreślenia, kontrast z tłem, napisz to wielkimi literami i powieś, zastosuj kolory.

10. Reorganizuj, przetwarzaj przyswajany materiał, np. ujmij tekst w formę tabeli lub mapy myśli, twórz schematy rysunkowe lub odwrotnie – rozwiń schemat w formę rozprawki, opowiadania, dialogu.

11. Koniecznie powtórz przyswajany materiał w kilka godzin później. Jeśli uczyłeś się do późna w nocy, dobrze będzie, jeśli rano zdążysz jeszcze powtórzyć materiał, przed czekającym cię ciężkim dniem. Następnie stosuj wielokrotne powtórki, – co tydzień, co miesiąc.

12. Jedną z form powtarzania jest zastosowanie przyswojonych wiadomości

w działaniu. Napisz artykuł, wygłoś przemówienie, skonstruuj urządzenie.

13. Lepiej zapamiętujesz, jeśli przyswajane treści angażując swoje emocje. Postaraj się polubić to, co masz zapamiętać.

14. Po nauce najlepiej idź spać. Jeżeli na sen jest jeszcze za wcześnie, to po wyczerpującej nauce unikaj już aktywności intelektualnej.