Drogi uczniu jesteś najważniejszą postacią naszej szkoły i bez Ciebie nasza działalność i praca nie miałyby sensu.

Dokładamy wszelkich starań, abyś w trakcie nauki w naszej szkole m.in.:

  • zdobył wiedzę i kwalifikacje określone w programie szkoły, w stopniu na jaki pozwalają Twoje zdolności i predyspozycje;
  • był świadomy własnych kompetencji oraz możliwości i potrafił je wykorzystywać;
  • był przedsiębiorczy, twórczy i kreatywny;
  • potrafił sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi i był przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
  • był ukierunkowany na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, kierując się ogólnie przyjętymi w naszym społeczeństwie wartościami;
  • był przygotowany do pełnienia różnorodnych ról społecznych, zarówno w rodzinie, środowisku lokalnym, jak i w państwie,
  • prezentował postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;
  • zdobył umiejętności konstruktywnego podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

 

Zapraszamy do kreowania naszej szkolnej rzeczywistości, Twój głos ma dla szkoły znaczenie, bo nic o Tobie bez Ciebie! 

Dodaj odpowiedź