W dniu 24.06.2015 r nasza szkoła, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego, otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła. Szkoła wykazała wysokie standardy w zakresie wyników egzaminu maturalnego oraz wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej ukazujących przyrost wiedzy każdego ucznia w trakcie 4 – letniej nauki w technikum. Ponadto wysoko została oceniona baza szkoły i podejmowane działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Certyfikat Wiarygodna Szkoła jest szczególnym i prestiżowym wyróżnieniem dla szkoły, które jest wspólnym dziełem uczniów, nauczycieli i Dyrekcji.

JF