Nabór na kurs spawania

Październik 19, 2017

Nabór na kurs spawacza z uprawnieniami TIG

Nabór na kurs kosztorysowania

Październik 11, 2017

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu

Ogłasza nabór na kurs kosztorysowania poziom podstawowy dla klas TB III i TE III realizowany w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Działania 9.4 pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”.

Więcej informacji
pokój nr 5 (parter)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bliżej rynku pracy

Wrzesień 19, 2017

W naszej szkole realizujemy projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2016/17 zrealizowaliśmy następujące zadania:

1) 52 uczniów z klas TE III, TB III oraz TE II ukończyło poziom podstawowy kosztorysowania na programie RODOS
2) 16 uczniów uzyskało certyfikat spawacza metodą TIG (I,II,III stopień) z klasy H III, H I, TE III
3) 79 uczniów odbyło staż i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach z różnych klas technikum i ZSZ

W najbliższym roku szkolnym planujemy następujące zadania (wsparcia) dla uczniów naszej szkoły:
1) 61 uczniów na kursie kosztorysowania poziom podstawowy termin – październik – styczeń
2) 16 uczniów na kursie certyfikowanym spawacza metodą TIG I,II,III st – z klas TE III i H III listopad, grudzień lub styczeń do czerwca
3) 113 uczniów na certyfikowanym kursie kosztorysowania (poziom zaawansowany) – termin styczeń luty
4) 81 uczniów (40 technikum i 41 ZSZ) na stażu i praktyce w przedsiębiorstwie – termin lipiec 2018

W ramach tego projektu w naszej szkole zostaną doposażone dwie sale nr 4 i 3D w sprzęt multimedialny oraz w pomoce naukowe, z których uczniowie w czasie lekcji będą mogli korzystać.

Nabór na staż i praktyki zawodowe

Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim

TABLICA INTERNET

TALK TO ME

talktome

Projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

FENIKS

feniks

Długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.

MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

Projekt realizowany w partnerstwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Cel projektu: podniesienie kompetencji matematycznych uczniów.

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

logo1

Uchwałą powiatu jarosławskiego Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących z innymi 8 placówkami przystąpił do realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, a dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego wsparciem szkoły zawodowe. Zasięg projektu jest ogólnowojewódzki.
W okresie wakacyjnym w terminach szczegółowo ustalonych z pracodawcami odbyły się staże uczniowskie. W stażach udział brało 55 uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie odbywali staż u 16 pracodawców branży budowlanej naszego regionu. Wszyscy uczniowie ukończyli staże z pozytywną oceną. Przebieg i realizacja staży zostały poddane kontroli przez Koordynatora Projektu w ZSBiO. Wypłaty za odbyte staże dla uczniów i opiekunów odbywały się na bieżąco, zgodnie z przyjętymi ustaleniami projektowymi.