Dyrektor

Marek Zawisza

Wicedyrektorzy

Katarzyna Kiper-Wacek wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych
Joanna Gierczak wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Nauczyciele

Wojciech Bartnik przedmioty zawodowe budowlane
Ks. Jerzy Bartoszek religia
Anna Bożek j. angielski
Halina Cholewińska matematyka
Zofia Ciesielska fizyka
Małgorzata Czepiel matematyka
Marcin Czyż j. niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
Janina Falkowska przedmioty zawodowe instalacyjne
Joanna Gałuszka geografia, biologia
Joanna Gral-Grzywacz j. polski
Małgorzata Hałajko historia
Ewa Hypta-Ryzner j. niemiecki
ks. Krzysztof Józefczyk religia
Barbara Kondracka historia, wiedza o społeczeństwie
Justyna Kuczkowska j. angielski
Maciej Mazurczak wychowanie fizyczne
Paweł Miller informatyka, grafika i animacja komputerowa
Małgorzata Misztal j. angielski
Magdalena Niedźwiedź przedmioty zawodowe budowlane
Anna Nosal j. angielski
Małgorzata Potocka-Chruszczyk przedsiębiorczość
Agata Pudlak przedmioty zawodowe stolarskie
Danuta Pyzik przedmioty zawodowe budowlane
Paweł Rajzer j. niemiecki
Anna Pióro chemia
Edyta Rokoszyńska j. polski, zajęcia artystyczne
Krzysztof Rokoszyński wychowanie fizyczne
Monika Sawa j. angielski
Joanna Sikora j. angielski
Małgorzata Stec j. polski, wiedza o kulturze
Ks. Paweł Storek religia
Kinga Stój j. angielski
Jerzy Strączkowski wychowanie fizyczne
Maciej Sułkowski wychowanie fizyczne
Zbigniew Tokarski wychowanie fizyczne
Marek Tonia przedmioty zawodowe elektryczne
Andrzej Wilusz wychowanie fizyczne
Bartłomiej Wysocki przedmioty zawodowe
Iwona Zelwach historia, wiedza o społeczeństwie
Justyna Żelak j. polski
Jadwiga Żyta matematyka

Pedagog szkolny

Aneta Socha

Biblioteka

Małgorzata Hałajko
Justyna Żelak