Dyrektor

Marek Zawisza

Wicedyrektorzy

Katarzyna Kiper-Wacek wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych
Joanna Gierczak wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Nauczyciele

Wojciech Bartnik przedmioty zawodowe budowlane
Ks. Jerzy Bartoszek religia
Halina Cholewińska matematyka
Małgorzata Czepiel matematyka
Marcin Czyż j. niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
Joanna Gałuszka geografia, biologia
Karolina Górska przedmioty zawodowe
Joanna Gral-Grzywacz j. polski
Małgorzata Hałajko historia
Ewa Hypta-Ryzner j. niemiecki
Izabela Jurczyńska informatyka
Marzena Kaplita religia
Bernadetta Kiper logopeda
Barbara Kondracka historia, wiedza o społeczeństwie
Janina Koniuch podstawy przedsiębiorczości
Sylwia Kopystyńska przedmioty zawodowe
Justyna Kuczkowska j. angielski
Maciej Mazurczak wychowanie fizyczne
Paweł Miller informatyka
Małgorzata Misztal j. angielski
Magdalena Niedźwiedź przedmioty zawodowe budowlane
Anna Nosal j. angielski
Sylwia Pałys fizyka
Joanna Pióro chemia
Małgorzata Potocka-Chruszczyk przedsiębiorczość
Lidia Przybylska zajęcia rewalidacyjne
Dorota Przytocka przedmioty zawodowe
Janusz Puszkarz przedmioty zawodowe
Danuta Pyzik przedmioty zawodowe budowlane
Paweł Rajzer j. niemiecki
Edyta Rokoszyńska j. polski, zajęcia artystyczne
Krzysztof Rokoszyński wychowanie fizyczne
Monika Sawa j. angielski
Joanna Sikora j. angielski
Małgorzata Stec j. polski, wiedza o kulturze
Ks. Józef Stepanko religia
Paulina Strach przedmioty zawodowe
Jerzy Strączkowski wychowanie fizyczne
Maciej Sułkowski wychowanie fizyczne
Zbigniew Tokarski wychowanie fizyczne
Marek Tonia przedmioty zawodowe elektryczne
Andrzej Wilusz wychowanie fizyczne
Anna Wojdyła język angielski
Bartłomiej Wysocki przedmioty zawodowe
Iwona Zelwach historia, wiedza o społeczeństwie
Justyna Żelak j. polski
Jadwiga Żyta matematyka

Pedagog szkolny

Aneta Socha

Biblioteka

Małgorzata Hałajko
Justyna Żelak