I tak się zaczęło…

01.10.1911 roku
Początek działalności C. K. Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Jarosławiu.

1914 rok
Zajęcie przez wojska austriackie budynku szkoły na cele kwaterunkowe.

1921 rok
Wznowienie zajęć w Państwowej Szkole Rzemiosł Budowlanych.

1925 rok
Przekształcenie PSRB w Państwową Szkołę Budownictwa (wydział budowlany, szkoła majstrów budowlanych, gimnazjum budowlane).

14.10.1934 roku
Szkoła otrzymuje sztandar.

1937 rok
Początek liceum budowlanego (3 – letniego).

11.11.1939 roku
Zamknięcie szkoły z rozkazu władz niemieckich.

1940 rok
Wznowienie działalności Państwowej Zawodowej Szkoły Budownictwa.

06.05.1940 roku
Aresztowanie przez gestapo grupy uczniów oraz wywiezienie ich do Tarnowa i do obozu w Oświęcimiu
(14.06.1940 – pierwszy transport oświęcimski).

1944 rok
Spalenie szkoły przez Niemców.

12.09.1944 roku
Rozpoczęcie zajęć po wyzwoleniu Jarosławia. Powstaje liceum budowlane z wydziałem drogowo-wodnym.

1945 – 1947 roku
Odbudowa głównego obiektu szkoły. Otwarcie gimnazjum i liceum mierniczego.

12.11.1947 roku
Otwarcie liceum technologiczno-chemicznego.

1950 rok
Liceum Miernicze i technologiczno-chemiczne zostają samodzielnymi szkołami.

1951 rok
Usamodzielnienie się Technikum Drogowego.

1957 rok
Dwustopniowy system kształcenia. Powstają: Szkoła Rzemiosł Budowlanych (3 – letnia), Technikum Budowlane 3 – letnie (od 1960 roku).

23.19.1966 roku
Wręczenie szkole nowego sztandaru.

27.11.1966 roku
Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci uczniów poległych w II wojnie światowej.

1966 rok
Kolejna reforma szkolnictwa zawodowego. Powstają: Zasadnicza Szkoła Budowlana (2 – letnia), Technikum Budowlane (3 – letnie).

1972 rok
Utworzenie Policealnego Studium Zawodowego.

01.09.1973 roku
Oddanie do użytku nowych warsztatów szkolnych.

15.03.1975 roku
Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych. Utworzenie Technikum Budowlanego dla Pracujących (wieczorowego i zaocznego – od 1976 roku).

1979 rok
Powstanie Średniego Studium Zawodowego.

14.04.1980 roku
Otwarcie Izby Pamięci i Tradycji.

1981 rok
Początek działalności Technikum Budowlanego 5 – letniego.

1986 rok
Jubileusz 75 – lecia szkoły. Nadanie szkole imienia króla Kazimierza Wielkiego. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, zatwierdzenie godła Szkoły.

1990 rok
Początek wymiany młodzieży ze szkołami Budowlanymi we Lwowie oraz Fürstenfeldbruck k. Monachium.

1993 rok
Ukazanie się pierwszego numeru gazetki szkolnej „Głową o mur”.

1996 rok
Powstanie Centrum kształcenia Praktycznego (na bazie warsztatów szkolnych).

1997 rok
ZSB najlepszą budowlanką w Polsce (zwycięstwo w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych).

2000 rok
Powstanie liceum Ogólnokształcącego (o profilu wojskowym) i zmiana nazwy szkoły – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

2001 rok
Obchody 90 – lecia szkoły (Poświęcenie sztandaru szkoły, płaskorzeźby na tablicy pamiątkowej).

2003 rok
Powstanie klas Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzoną nauką języka obcego i informatyką oraz innowacyjnym programem z przysposobienia obronnego.