W dniu 10 maja uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Marszu Godności w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

2

Od momentu ustanowienia tego dnia 20 lat temu, jego celem jest podkreślanie równych praw każdego człowieka oraz zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia osobom z niepełnosprawnościami. Marsz Godności wyruszył z siedziby organizacji, mieszczącej się przy ul. Wilsona, na jarosławski rynek. Tam przygotowane były liczne atrakcje, m.in.: warsztaty rękodzielnicze; prezentacja służb mundurowych, pokaz dynamiczny Wojsk OT, zabawa z DJ.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie 5 maja. Ze względu na dużą liczbę lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości odbywają się przez cały miesiąc maj.

pedagog