Godziny dostępności
Elearning

Projekty

Projekty 1

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
kształcących w zawodach
technik budownictwa
technik geodezji

Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii, automatyzacja procesów wytwórczych, technicyzacja i cyfryzacja gospodarki to ogólnoświatowe trendy w produkcji, usługach i ogólnie pojętej działalności gospodarczej, które w bardzo szybkim czasie dotarły również do Polski. Postępowi
technicznemu towarzyszy duży popyt na dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy, oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych, będą sprawni i mobilni na rynku pracy i będą umieli dostosować się do dynamicznych potrzeb rynkowych. Dlatego ważnym aspektem kształcenia uczniów na każdym poziomie edukacji jest dostosowanie i modyfikacja programu nauczania, form i metod jego realizacji do potrzeb i
uwarunkowań zewnętrznych. Szczególnie jest to ważne w kształceniu zawodowym, w którym należy mobilnie dostosować cały wieloletni proces nauczania do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. W związku z tym, że procedury opracowania, zatwierdzania i wdrożenia programów nauczania są długim procesem legislacyjno – konsultacyjnym, należy tak stymulować, organizować i modyfikować programy nauczania, aby warunki, w jakich będzie on realizowany były zbieżne lub przynajmniej zbliżone do warunków pracy, w których uczniowie będą wykonywali wyuczony zawód.
Mając na uwadze powyższe przesłanki Powiat Jarosławski opracował projekt: „Branża budowlana:
technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, który we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu-uczelnią prowadzącą zbieżny profil kształcenia, co technik geodeta w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu oraz technik budownictwa w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu wypracował takie modele współpracy, które poprzez modyfikację programów nauczania zbliżyły kształcenie zawodowe do realnego środowiska pracy.

Modele zostały opisane w trzech obszarach: współpraca, działanie i badanie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z:
1. Modelem Współpracy Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
2. Modelem Współpracy Zespołu Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jeśli opracowania zachęciły Państwa do zastosowania rozwiązań w Waszych szkołach, zapraszamy do podpisania deklaracji dotyczącej wykorzystania wypracowanych w naszym projekcie rozwiązań organizacyjnych w zakresie współpracy szkoły zawodowej i wyższej uczelni dla zawodów: technik budownictwa i technik geodezji.
Deklarację można przekazać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław lub na adres e-mail: oswiata@powiat.jaroslaw.pl .
Z poważaniem
Stanisław Kłopot
Starosta Jarosławski

Załączniki:

1) Wizytówka projektu;

2) Model Współpracy Zespołu Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

3) Deklaracja szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie: technik budownictwa;

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content