Technikum to szkoła o profilu technicznym. Ukończenie czteroletniego, a od roku szkolnego 2019/2020 pięcioletniego, technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. W naszym technikum można kształcić się w czterech kierunkach, które związane są z branżą budowlaną.