z realizacją innowacji wojskowo-obronnej i pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa”

3 przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Innowacyjny program zajęć wojskowo – obronnych ma na celu rozwijanie zainteresowań związanych ze specyfiką służb mundurowych, bezpieczeństwem i obronnością kraju, a także reagowaniem w sytuacjach zagrożeń we współczesnym świecie.

W klasie pierwszej zajęcia realizowane są  we współpracy z Jednostką Wojskową Nr 3957
w Jarosławiu, Batalionem Obrony Terytorialnej w Jarosławiu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, Komendą Powiatową Policji
w Jarosławiu, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia.

W klasie drugiej realizowany jest pilotażowy programu MON „Edukacja wojskowa”. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu wojskowości. Raz w roku wyjeżdżają na obóz treningowo-szkoleniowy, organizowany w ośrodku szkoleniowym w Ustrzykach Dolnych. W czasie pobytu na obozie uczestniczą w zajęciach z pozoracji pola walki, marszobiegu terenowym, grze „paintball”; poznają techniki alpinistyczne, samodzielnie przygotowują posiłki w kuchni polowej, organizują nocleg w warunkach zastanych.

Zajęcia w ciągu roku szkolnego mają charakter teoretyczny i praktyczny.

Program ten umożliwia uzyskanie certyfikatu z nabycia umiejętności wojskowo – obronnych.

dav   sdr   sdr   3S0A1273   3S0A1333

3S0A1285   3S0A1261   7   3   1   dav