Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem wszystkich rodzajów tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem ręcznym i mechanicznym .Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Murarz-tynkarz ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na murarza – tynkarza nie może cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz – tynkarz będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
  5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz – tynkarz znajdzie zatrudnienie w:

  1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
  2. firmach rzemieślniczych,
  3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

3   2