Absolwent szkoły w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony w na stanowisku montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BD.05. Wykonywanie robót związanych budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

  1. zakładach montażu instalacji sanitarnych,
  2. firmach instalacyjnych wykonujących sieci sanitarne,
  3. w serwisach instalacyjnych,
  4. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

4  8  5  1