Godziny dostępności
Elearning

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem wszystkich rodzajów tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem ręcznym i mechanicznym. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Murarz-tynkarz ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na murarza – tynkarza nie może cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja: BUD.12. Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich

 dodatkowe uprawnienia:

tynkarz maszynowy, operator koparki

 Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
  5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz-tynkarz znajdzie zatrudnienie w:

  1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
  2. firmach rzemieślniczych,
  3. może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content