Godziny dostępności
Elearning

List Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu skierowany do Nauczycieli na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Szanowni Państwo,

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Ze względu na okoliczności zapamiętamy go na długo. Przez ostatnie  trzy miesiące zobowiązani byliśmy realizować zadania nauczyciela w ekstremalnych warunkach i metodami, do których nie byli  przygotowani zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.  Ogromnego wysiłku wymagało zarządzanie szkołą, aby mimo wszystko zrealizować zaplanowane w  harmonogramie roku szkolnego działania  i dochować wymaganych terminów, a przy tym zadbać o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Choć nie wszystko przebiegało bezproblemowo i musieliśmy zmierzyć się z wieloma trudnościami, to jednak wykonaliśmy swoje zadanie. Za to bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, wicedyrektorom, pracownikom administracji i obsługi szkoły.

Dziękuję, że  pomimo trudności starali się Państwo, jak najlepiej pracować na rzecz funkcjonowania szkoły, wykonując swoje zadania związane  z pracą w Zespołach Problemowych, Komisjach Przedmiotowych, Komisjach Egzaminacyjnych i innych zespołach zadaniowych.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy do marca 2020r. organizowali szkolne imprezy, akcje, akademie, przygotowywali uczniów do  konkursów i zawodów przedmiotowych, zawodowych, artystycznych i sportowych, osiągając sukces w pracy z uczniem zdolnym.  

Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom pracującym z uczniem na dodatkowych zajęciach i konsultacjach w celu przygotowania do egzaminu maturalnego i zawodowego oraz  na zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań.

Mam nadzieję, że przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotkamy się wszyscy w szkole, abym mógł złożyć podziękowanie w sposób personalny.

Mam również nadzieję, że nowy rok szkolny rozpocznie się bez przeszkód  1 września i nauczyciele i uczniowie wrócą do szkoły. Tak zapowiada  Pan Premier. Na pewno wszyscy pragniemy wykonywać swoją pracę w normalnych warunkach. Jednak liczne opinie ekspertów nie napawają optymizmem. Nadejście jesienią drugiej fali epidemii jest w zasadzie przesądzone. Musimy się na to przygotować, ulepszając metody nauczania na odległość. Nie bez znaczenia są również bariery natury psychologicznej, rodzące duże obawy, a nawet strach rodziców i nauczycieli przed  nauką i pracą w dużym skupisku ludzi, jakim jest szkoła. To jest zrozumiała reakcja, z którą spotykałem się u wielu ludzi będąc codziennie w pracy.

Koleżanki i Koledzy,

W normalnych okolicznościach powiedziałbym, że przed nami długo oczekiwany urlop wakacyjny. Ale nie dzisiaj i nie dla wszystkich. Z powodu epidemii, ale i nie tylko, wystąpią sytuacje wymagające naszego w nich udziału. Dlatego uczestniczyć będziemy w klasyfikacji klasy TE/TG III, a Komisja Rekrutacyjna rozpocznie swoją  działalność 12 sierpnia br. Zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji, tj. 19 sierpnia, prowadzone będą prace nad opracowaniem aneksu nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021 i przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego. Nauczyciele, którym skończył się staż na kolejny stopień awansu zawodowego przygotowywać się będą do wystąpienia przed Komisją Kwalifikacyjną.

Nie oznacza to, że w okresie wakacji zabraknie czasu na odpoczynek i oderwanie się od codziennych szkolnych obowiązków. Dlatego życzę Państwu udanego urlopu, zebrania sił przed tym, co czeka nas w nowym roku szkolnym, a przede wszystkim zdrowia.                                                           

 Bardzo dziękuję za współpracę i wspólnie spędzony rok szkolny.

Pozdrawiam
Marek Zawisza
Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu

Share on facebook
udostępnij
Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content