zdjęcie przewodnie

Sprawozdanie z realizacji

I edycji Powiatowego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”

 Jan Paweł II

 

W dniu 2 – go kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”, która przebiegała pod Honorowym Patronatem Starosty Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego.

Jej organizatorkami były: Małgorzata Hałajko, Małgorzata Stec, Justyna Żelak.

Informacja o Honorowym Patronacie Starosty Jarosławskiego umieszczona została na wszystkich materiałach promocyjnych organizatora: plakatach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp. Poinformowano o tym fakcie również media lokalne, które  patronowały imprezie: telewizję internetową „Twoją TV” oraz „Gazetę Jarosławską”.

Celem organizowanego Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Wielkich Polakach, ich życiu  i twórczości. Ze względu na doniosłość Kanonizacji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II ta I edycja poświęcona została właśnie temu wybitnemu Polakowi.

Tegoroczna edycja Konkursu przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dla gimnazjum były to konkursy: plastyczny, literacki i recytatorski. Z kolei szkołom ponadgimnazjalnym zaproponowano kategorię plastyczną i recytatorską.

W I edycji wzięło udział łącznie 108 uczniów: 54 w konkursie plastycznym, 25 w finale konkursu literackiego, natomiast w konkursie recytatorskim wystąpiło 29 uczestników.

Uroczystej inauguracji I edycji Powiatowego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków” dokonał Dyrektor ZSB i O Pan Marek Zawisza wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Panem Tomaszem Węgrzynowskim.

W uroczystościach wzięli udział Wicedyrektorzy: Pani Jolanta Moskwa i Pan Andrzej Wilusz, którzy wspierali organizatorki w podjętych działaniach.

Wręczenie nagród laureatom konkursów poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów należących do koła teatralno – recytatorskiego. Zaprezentowali oni wzruszający program oparty na poezji i rozważaniach Karola Wojtyły, który dopełniała pomysłowo przygotowana sceneria.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody wręczone przez Dyrektora ZSB i O Pana Marka Zawiszę oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Pana Tomasza Węgrzynowskiego.

 

 

Zmagania uczestników Konkursu oceniało jury w następującym składzie:

Konkurs plastyczny:

– Pani Marta Mikrut

– Pan Ireneusz Janicki

– Pan Damian Waliczek

 

Konkurs literacki:

– Pani Małgorzata Hałajko

– Pani Justyna Żelak

– ks. Ryszard Śnieżek

– ks. Robert Siuzdak

 

Konkurs recytatorski:

– Pani Anna Huk

– Pani Aneta Jamrozik

– Pani Małgorzata Stec

– Pan Krzysztof Kubaszek

 

 Nagrody i wyróżnienia w I edycji Powiatowego Konkursie „Śladem Wielkich Polaków” zostały przyznane następującym osobom:

Konkurs plastyczny:

Kategoria szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Julia Kruk – Zespół Szkół w Wiązownicy

II miejsce – Katarzyna Czarny – Zespół Szkół w Pawłosiowie

III miejsce – Izabela Naspińska – Zespół Szkół w Wiązownicy

Wyróżnienia:

Alicja Gerula – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

Maria Kucab – Zespół Szkół w Pawłosiowie

Karolina Kowal – Zespół Szkół w Duńkowicach

Oliwia Wojnar – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Katarzyna Symerka – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Technicznych i Rolniczych w Radymnie

II miejsce – Sylwia Tetich – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

III miejsce – Agnieszka Bar – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

 

Konkurs recytatorski:

Kategoria szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Kamil Broda – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

II miejsce – Katarzyna Chęć – Zespół Szkół w Cieszacinie Wielkim

III miejsce – Kinga Bobowicz – Zespół Szkół w Pawłosiowie

Wyróżnienia:

Michał Serafin – Gimnzajum Publiczne w Pruchniku

Anna Czajka – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Greta Kasiak – I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

II miejsce – Patrycja Gawura – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

III miejsce – Dominika Kamińska – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Wyróżnienia:

Elżbieta Skrzypek – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Adam Pachołek – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

 

Konkurs literacki:

Kategoria szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Andżelika Sabatowska – Gimnazjum w Boratynie

II miejsce – Aleksandra Bednarz – Zespół Szkół w Laszkach

III miejsce – Kacper Szewczyk – Gimnazjum w Wierzbnej

 

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału otrzymali pamiątkowe dyplomy,   a laureaci nagrody książkowe oraz pamiątkowe upominki ufundowane przez Starostę Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego.

Na tę okazję przygotowano również wystawkę książek. Były to dzieła Karola Wojtyły- Jana Pawła II oraz książki zawierające wspomnienia innych znanych ludzi o Nim.

 

IMG_3929 IMG_3931 IMG_3935 IMG_3926 IMG_3962 IMG_3980 IMG_3982 IMG_3983 IMG_4007 IMG_4010 IMG_4012 IMG_4013 IMG_4018 IMG_4022 IMG_4024 IMG_4031 IMG_4038 IMG_4040 IMG_4041 IMG_4043 IMG_4045 IMG_4046 IMG_4050 IMG_4054 IMG_4056 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4060 IMG_4061 IMG_4062 IMG_4068 IMG_4072 IMG_4086