KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH – LO III, TB IV, TE IV

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH – LO III, TB IV, TE IV

 1. Świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydawane będą przez wychowawcę klasy po wznowieniu zajęć dydaktycznych w szkole. Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na powrót uczniów do szkoły w terminie do 26 czerwca 2020r. świadectwa będą wydawane w sposób, który zostanie podany w nowym komunikacie szkoły.
 2. W wyjątkowych indywidualnych sytuacjach, gdy wymagane będzie wydanie świadectwa wcześniej, czynność ta dokonana zostanie po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu odebrania świadectwa (data i godzina stawienia się do szkoły) – tel. 16 621 62 71.
 3. Wydanie świadectwa nastąpi po dokonaniu przez ucznia czynności związanych z rozliczeniem się ze szkołą, tzn.:
 • rozliczenie z biblioteką szkolną w przypadku uczniów, którzy wypożyczyli, a nie oddali książki,
 • dostarczenie bilansu zdrowotnego ucznia związanego z końcem nauki,
 • dokonanie wpłaty na Komitet Rodzicielski (dotyczy uczniów, których rodzice zadeklarowali taką wpłatę),
 • dokonanie wpłaty na czyn pomocy szkole w wysokości 10 zł,
 • w przypadku uczniów klasy LO III- rozliczenie się z umundurowania,
 • rozliczenie z pobranego sprzętu sportowego.
 1. Wymienione czynności będzie można dokonać po wznowieniu pracy szkoły. Jednak w przypadkach indywidualnych, o których mowa w punkcie 2, rozliczenie to musi nastąpić wcześniej, w następujący sposób:
 • Rozliczenie z biblioteką szkolną- dostarczenie książki pocztą na adres szkoły lub osobiście stawiając się do szkoły, zostawiając książkę z doczepioną kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą w paczce umieszczonej w wejściu do holu szkoły,
 • dostarczenie bilansu zdrowotnego – dostarczenie bilansu pocztą na adres szkoły lub osobiście stawiając się do szkoły, zostawiając bilans włożony do koperty opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą w paczce umieszczonej w wejściu do holu szkoły,
 • dokonanie wpłaty na Komitet Rodzicielski – dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców- nr konta: 36 9096 0004 3001 0042 4646 0001,
 • dokonanie wpłaty na czyn pomocy szkole w wysokości 10 zł – dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców- nr konta: 36 9096 0004 3001 0042 4646 0001,
 • rozliczenie się z umundurowania klasy LO III – spakowanie munduru do torebki foliowej z doczepioną kartką z imieniem i nazwiskiem, zostawiając mundur obok paczki na dokumenty w wejściu do holu szkoły,
 • rozliczenie się ze pobranego sprzętu sportowego – spakowanie sprzętu do torebki foliowej z doczepioną kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą, zostawiając sprzęt obok paczki na dokumenty w wejściu do holu szkoły.

Marek Zawisza

Dyrektor

Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Share on facebook
udostępnij

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.