Godziny dostępności
Elearning

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH  I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JAROSŁAWIU

 

 • Godzina 8.00- Msza Św. w kościele pw. NMP Królowej Polski.
 • O godzinie 9.20 – na placu szkolnym (obok szkolnego boiska) odbędzie się krótkie spotkanie z dyrekcją szkoły w obecności wychowawców klas: LO I, TB/TW I, TE/TG I, W/M I, IS/E I. Dalsze spotkanie (już z wychowawcą) przebiegać będzie w salach wymienionych w poniżej podanym zestawieniu  i według przedstawionej tematyki.
 • Klasy II-III LO, II-IV Technikum oraz II-III Branżowej Szkoły o godzinie 9:20 – spotkanie z wychowawcą w następujących salach:

 Klasa

Wychowawca

Sala

TECHNIKUM

TB/TW II

mgr Edyta Rokoszyńska

11

TE/TG II

Mgr Joanna Gałuszka

7D

TB/TW III

mgr Joanna Sikora

14

TB/TW IIIp

mgr Małgorzata Czepiel

16

TE/TG III

Justyna Kuczkowska

4

TE/TG IIIp

mgr Maciej Sułkowski

mała sala gimnastyczna

 TB/TG IV

mgr Jadwiga Żyta

16

TW/TE IV

mgr Zbigniew Tokarski

duża sala gimnastyczna

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

IS/E II

mgr Małgorzata Hałajko

2D

W/M II

mgr Krzysztof Rokoszyński

6D

W/M III

mgr inż. Wojciech Bartnik

4

W/M IIIp

mgr inż. Dorota Przytocka

16

IS/E III

inż. Bartłomiej Wysocki

15

IS/E IIIp

mgr Ewa Hypta-Ryzner

7

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LO II

mgr Anna Nosal

10

 LO III

mgr Joanna Gral-Grzywacz

13

LO IIIp

mgr Monika Sawa

3D

 

TEMATYKA SPOTKANIA:

 1. Informacja o tygodniowym harmonogramie zajęć lekcyjnych klasy.
 2. Omówienie warunków bezpieczeństwa związanych z uczęszczaniem uczniów do szkoły od 1 września 2021r. na podstawie procedury wewnętrznej szkoły.
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Sprawy różne poruszane przez wychowawcę.

 

UWAGA DLA UCZNIÓW !

Proszę  nie gromadzić się na placu przyszkolnym tylko od razu udać się do wyznaczonej sali na spotkanie z wychowawcą. Przed wejściem do budynku szkoły proszę zdezynfekować ręce.  W przestrzeniach wspólnych, tj. hol, toalety obowiązuje noszenie maseczek.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA  Z WYCHOWAWCĄ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

UWAGA DLA UCZNIÓW !

Przed wejściem do budynku szkoły proszę zdezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych, tj. hol, toalety obowiązuje noszenie maseczek.

Klasa ***

Wychowawca

Sala

TECHNIKUM

TB/TW I

mgr Iwona Zelwach

10**

TE/TG I

mgr Małgorzata Stec

5D*

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPPNIA

W/M I

mgr Izabela Jurczyńska

4D*

IS/E I

mgr Małgorzata Potocka-Chruszczyk

15*

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 LO I

mgr Maciej Mazurczak

 6D*

*budynek nr 2 z salami gimnastycznymi (za budynkiem głównym)

**budynek główny przy ulicy Poniatowskiego

*** TB– technik budownictwa

       TW– technik robót wykończeniowych w budownictwie

       TE– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

       W- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

       M– murarz-tynkarz

       E– elektryk

       IS– monter sieci i instalacji sanitarnych

       LO– licem ogólnokształcące

 

TEMATYKA SPOTKANIA:

 1. Zapoznanie uczniów ze szkołą, w szczególności miejscem odbywania zajęć dydaktycznych, zajęć praktycznych, lokalizacją biblioteki szkolnej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 2. Informacja o tygodniowym harmonogramie zajęć lekcyjnych klasy.
 3. Omówienie warunków bezpieczeństwa związanych z uczęszczaniem uczniów do szkoły od 1 września 2021r. na podstawie procedury wewnętrznej szkoły.
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Sprawy różne poruszane przez wychowawcę.

 

 

Share on facebook
udostępnij
Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content