To program profilaktyczny dla młodzieży ponadgimnazjalnej, obejmujący edukacją uczniów klas I. Realizowany jest w naszej szkole od 3 lat.

Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy na temat przykrych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków i ograniczenie używania tych substancji przez młodzież, także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

ARS

pedagog