Godziny dostępności
Elearning

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język obcy (angielski lub niemiecki)

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Koncepcja nowej branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym. Pierwsi absolwenci ukończą tę szkołę w 2020 r.

Elektryk

Elektryk to bardzo prężnie rozwijający się zawód przyszłości. Absolwent szkoły w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania montażu, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych. Ponadto posiada on umiejętność naprawy, diagnozowania i instalowania uszkodzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy oraz może wykonywać przeglądy techniczne instalacji elektrycznych. Elektryk wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Elektryk instaluje, konserwuje tablice rozdzielcze, maszyny i urządzenia elektryczne, silniki elektryczne oraz oprawy oświetleniowe. Elektryk wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy. Do typowych zadań elektryka należy również przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych, montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy oraz wykonywanie drobnych prac montersko – ślusarskich związanych z naprawą sprzętu elektrycznego. Ze względu na szybki postęp techniki, jaki dokonał się w dziedzinie instalacyjno-montażowej, zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 1

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach energetycznych i elektrycznych,
 2. warsztatach naprawczych urządzeń elektrycznych,
 3. firmach wykonujących montaż instalacji elektrycznych,
 4. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 2

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Absolwent szkoły w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony w na stanowisku montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 3

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach montażu instalacji sanitarnych,
 2. firmach instalacyjnych wykonujących sieci sanitarne,
 3. w serwisach instalacyjnych,
 4. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 5

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż systemów suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji. Roboty malarskie obejmują nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, natomiast roboty tapeciarskie obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania. Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: montażem suchej zabudowy, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 7

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy,
 2. wykonywania robót malarskich,
 3. wykonywania robót tapeciarskich,
 4. wykonywania robót posadzkarskich,
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach rzemieślniczych,
 3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 9

Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem wszystkich rodzajów tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem ręcznym i mechanicznym .Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Murarz-tynkarz ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na murarza – tynkarza nie może cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 11

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BUD.12. Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy,
 2. wykonywania robót malarskich,
 3. wykonywania robót tapeciarskich,
 4. wykonywania robót posadzkarskich,
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

 1. małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach rzemieślniczych,
 3. może prowadzić własna działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Stolarz

Kształcenie w zawodzie stolarz ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych związanych z wykonywaniem wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie. W trakcie nauki kształcimy również umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną. Poza tradycyjnym kształceniem absolwent zostaje wyposażony w przydatne na rynku pracy dodatkowe umiejętności zawodowe nabywane podczas organizowanych w trakcie nauki szkoleń.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 12
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 13

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język obcy – angielski

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 14
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 15

Betoniarz-zbrojarz

Kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych związanych z przygotowywaniem i montażem zbrojenia, układaniem zbrojenia w deskowaniu lub formie oraz wykonywaniem mieszanek betonowych.
W trakcie nauki kształcimy również umiejętność posługiwania się dokumentacją budowlaną. Poza tradycyjnym kształceniem absolwent zostaje wyposażony w przydatne na rynku pracy dodatkowe umiejętności zawodowe nabywane podczas organizowanych w trakcie nauki szkoleń.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 16
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 17

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język obcy – angielski

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEN. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 18
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 19
Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content