W piątek 30 maja w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zorganizowana została akcja prozdrowotna w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu. Celem akcji było uświadomienie uczniom negatywnych skutków palenia tytoniu i podkreślenia pozytywów wynikających z jego zaprzestania.

Elementami akcji były gazetki prezentujące ideę Dnia Bez Tytoniu, prace plastyczne uczniów szkoły związane z tematem, rozdawane ważne informacje dotyczące negatywnych skutków palenia, przygotowane w formie małych kolorowych karteczek oraz stoisko z ulotkami dotyczącymi wszystkich aspektów tego zgubnego nałogu.

W trakcie trwania akcji w głównym holu szkoły wykonywany był pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą certyfikowanego urządzenia pod nazwą SMOKERLIZER, udostępnionego przez Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu. Urządzenie to służy do wskazywania stopnia zatrucia organizmu tlenkiem węgla. Wskaźniki pomiaru różnią się w zależności od wieku badanego (dorosły i młodociany).

Pomiarów dokonywała pomysłodawczyni i główna organizatorka akcji pedagog Aneta Socha. Badaniu poddało się 49 osób, z tego 43 uczniów wszystkich typów szkół. Każdy z nich przed dokonaniem pomiaru był informowany przez współorganizatorki akcji: pedagoga oraz panie Katarzynę Kiper-Wacek, Małgorzatę Latochę i Justynę Żelak o celu badania, a po jego zakończeniu o wynikach i ich interpretacji. Analiza wyników pomiaru pokazała, że wśród przebadanych uczniów znaleźli się tacy, których możemy nazwać palaczami i często palącymi, a rekordzista z wynikiem 15 ppm klasyfikowany jest na pograniczu często palący/uzależniony palacz.

Cała akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i pracowników szkoły, co utwierdziło organizatorów o słuszności zorganizowanego przedsięwzięcia. Wystawka prac uczniów, gazetki tematyczne oraz ulotki pozostaną na korytarzach szkoły jeszcze przez cały tydzień. Kolejna akcja antynikotynowa w ZSBiO w trzeci czwartek listopada br.

20 maja odbyło się w naszej szkole podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą tapetę komputerową. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych i drugich. Celem konkursu było rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży, promowanie kampanii społecznych, wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości.

Nagrody zdobyli:

1. Jan Pindak – TB I.
2. Emmanuel Florek – M II.
3. Aleksandra Marko, Marlena Staszowska – LO I a.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele geografii i informatyki Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Jan Pindak - TB I Emmanuel Florek - E II Aleksandra Marko, Marlena Staszowska - LO I a

Pobierz oświadczenie dla uczestnika minimaratonu