Więcej

zdrowie

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w ostatnim tygodniu kwietnia odbyły się uroczyste akademie upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.

Pierwsza z nich miała na celu uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas licealnych i technicznych przedstawili krótką inscenizację obrad sejmowych z 1791 roku oraz fragmenty utworu „Powrót posła”. Akademię zakończył pięknie wykonany przez uczniów szlachecki taniec Polonez. W przedstawienie włączyli się także nauczyciele, którzy odczytali fragmenty ustawy rządowej: Wojciech Bartnik, Anna Szczerba i Joanna Sikora.

Druga akademia była Apelem Poległych ku czci uczniów szkoły aresztowanych w 1940 r. przez gestapo, a następnie wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Uroczysty Apel poprzedziła recytacja wiersza o tematyce obozowej oraz prezentacja sylwetek aresztowanych. W przedsięwzięciu wzięło udział około trzydziestu uczniów, pracujących pod kierunkiem nauczycielek: Katarzyny Kiper-Wacek, Anety Sochy, Iwony Zelwach oraz Justyny Żelak. Artyści wiernie odtworzyli powierzone im role, co sprawiło, że atmosfera na Sali była podniosła. Była to piękna lekcja historii.

Justyna Żelak, Aneta Socha

W piątek 25 kwietnia uroczystą akademią pożegnaliśmy uczniów ostatnich klas liceum i technikum. Jak każdego roku społeczność szkolna Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących pożegnała absolwentów szkoły. W dniu 25-go kwietnia szkołę ukończyli uczniowie trzecich klas licealnych (innowacja z przysposobienia obronnego) oraz uczniowie czwartych klas technikum (technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych). Absolwentów pożegnali młodsi koledzy montażem słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycielek języka angielskiego: Magdaleny Misztal, Moniki Sawy oraz Anny Szczerby. Refleksje dotyczące przyszłości, a także humor w zaprezentowanych skeczach wzbudziły ogromny aplauz widowni. Zarówno wychowawcy, jak i uczniowie klas maturalnych z sentymentem wspominali lata pobytu w szkole. Całość dopełniła prezentacja multimedialna prezentująca talenty wokalne i recytatorskie maturzystów.

Ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali z rąk pana dyrektora Marka Zawiszy świadectwa z wyróżnieniem. Nagrodzeni zostali również uczniowie odnoszący sukcesy w sporcie, kreujący życie szkoły w czasie występów artystycznych oraz reprezentujący szkołę na różnego rodzaju konkursach.

Justyna Żelak, Aneta Socha