W poniedziałek, 13-go października społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas: LOI a, LOII b, LOIII a, LOIII b udział wzięła dyrekcja i emerytowani oraz obecni nauczyciele. Część artystyczną, łączącą refleksje i humor związany z życiem szkolnym poprzedziło przemówienie Dyrektora Pana Marka Zawiszy oraz wręczenie nagród wyróżnionym nauczycielom.

Największy aplauz zgromadzonych na akademii wzbudziły dziewczęta tańczące wakę-wakę oraz wspólne odśpiewanie piosenki „Nasza szkoła w porządeczku”.

J. Żelak

W czwartek 2 października br. w MOK w Jarosławiu odbył się konkurs o Powstaniu Warszawskim. Celem konkursu było uczczenie 70 rocznicy Powstania Warszawskiego poprzez  prezentację utworów literackich i piosenek poświęconych temu wydarzeniu. Naszą szkołę reprezentowaliśmy zarówno w kategorii recytacji jak i piosenki. Pomimo ogromnej rywalizacji i wysokiego poziomu artystycznego występujących, uczeń klasy LO III b –  Patryk Wańkowicz otrzymał dyplom z wyróżnieniem za swoją recytację. Gratulujemy i cieszymy się z jego sukcesu.

konkursZdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości MOK w Jarosławiu.

Pod takim hasłem we wtorek 30 września w naszej szkole odbyła się sesja prozdrowotna dotycząca tematyki chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem Schizofrenii. Zorganizowana została w ramach realizacji w szkole Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Należy pamiętać również, że we wrześniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię i nasza szkoła chce uwrażliwiać uczniów m.in. w tym temacie.

Słowa zawarte w haśle sesji: Nie odwracaj się ode mnie mają zwracać szczególną uwagę na właściwe traktowanie ludzi dotkniętych różnymi chorobami psychicznymi, jak również uczyć okazywania im zrozumienia i szacunku.

Prelegentem sesji z uczniami klas LO I a, LO I b, I TU/TE oraz TB III b była pani mgr Irena Puszkarz – pielęgniarka epidemiologiczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem i problematyką chorób psychicznych, w tym Schizofrenii oraz poproszeni o zainteresowanie się tym ważnym społecznie tematem.

Organizujące spotkanie: pedagog Aneta Socha, Katarzyna Kiper-Wacek i Justyna Żelak mają nadzieję, że pozwoliło ono młodym ludziom zmienić choć trochę podejście do osób chorych i, w myśl hasła przewodniego Nie odwracaj się ode mnie, będą potrafili wyciągnąć pomocną dłoń do potrzebujących.

A.Socha

Te słowa stały się myślą przewodnią sesji historycznej, która odbyła się w naszej szkole w piątek, 26-go września b.r. W związku z włączeniem się w ogólnopolską akcję uczczenia Polski Podziemnej zainicjowanej przez IPN i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pod hasłem „My z niego wszyscy” sesja poświęcona została 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Przed 75 laty, 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową. Jego dziełem było nie tylko podjęcie walki w ramach akcji „Burza”, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, pozwalających przetrwać czas komunistycznej dyktatury.

01 02 03 04 05 06

W sesji zorganizowanej przez Iwonę Zelwach, Joannę Gral-Grzywacz, Katarzynę Kiper-Wacek, Anetę Sochę oraz Justynę Żelak wzięli udział uczniowie klas licealnych. Obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas LOIII b, LOII b i LOI b oraz prezentacje multimedialne związane z Polskim Rządem Podziemnym oraz Podziemnymi Strukturami Wojskowymi, a także wysłuchali prelekcji przedstawicieli Stwarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 24 Jarosławska Dywizja Piechoty – Garnizon Jarosław. Uroczystości towarzyszyła wystawa związana z militaraimi II wojny światowej, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły.

07 08

Sesja była nie tylko wspomnieniem i hołdem dla bohaterów II wojny światowej, ale również żywą lekcją historii. Jej uczstnicy wyszli bogatci nie tylko o wiedzę, a także z przeświadczeniem o bezcennej roli Polskiego Państwa Podziemnego oraz przekonani, że słowa: „My z niego wszyscy” utwalą się w pamięci jako symbol odwagi i odpowiedzialności.

J. Żelak

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources – OER) to wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp, dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na naszej stronie internetowej o adresie open.zsbiojaroslaw.edu.pl pojawiają się nowe materiały edukacyjne w formie filmów. Zachęcamy do odwiedzania i oglądania.

W poniedziałek 1 – go września społeczność szkolna ZSBiO wzięła udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/2015, poprzedzonej Mszą św. w kościele NMP Królowej Polski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Jarosławski Pan Jerzy Batycki oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Adam Pióro. Pan Starosta, oprócz życzeń kierowanych do uczniów oraz podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli, przekazał dobrą wiadomość o wyasygnowaniu z budżetu funduszy na remont placu szkolnego oraz na nowe, wielofunkcyjne boisko, które ma powstać przed końcem roku kalendarzowego.

Dyrektor ZSBiO Pan Marek Zawisza dziękując Panu Staroście za wizytę w naszej szkole wysoko ocenił współpracę z zarządem powiatu, przypominając m.in. o nakładach finansowych związanych z remontem elewacji budynków szkolnych w 2011 roku, kiedy to szkoła obchodziła stulecie swojego istnienia.

W nowym roku szkolnym w progi naszej szkoły zawitało przeszło 200 uczniów klas pierwszych, którzy zapoznani z wychowawcami klas przez wicedyrektor Panią Jolantę Moskwę, oprócz spotkań w klasach mieli możliwość zapoznania się z terenem szkoły i najważniejszymi jej miejscami, np. biblioteką.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, by czuli się w naszej szkole bezpiecznie i dobrze. Wszystkim uczniom bez wyjątku natomiast, by ten rok przyniósł wiele nowych pozytywnych doświadczeń i sukcesów, zarówno w dziedzinie nauki jak i w relacjach z innymi ludźmi.

J. Żelak, A. Socha