Te słowa stały się myślą przewodnią sesji historycznej, która odbyła się w naszej szkole w piątek, 26-go września b.r. W związku z włączeniem się w ogólnopolską akcję uczczenia Polski Podziemnej zainicjowanej przez IPN i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pod hasłem „My z niego wszyscy” sesja poświęcona została 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Przed 75 laty, 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową. Jego dziełem było nie tylko podjęcie walki w ramach akcji „Burza”, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, pozwalających przetrwać czas komunistycznej dyktatury.

01 02 03 04 05 06

W sesji zorganizowanej przez Iwonę Zelwach, Joannę Gral-Grzywacz, Katarzynę Kiper-Wacek, Anetę Sochę oraz Justynę Żelak wzięli udział uczniowie klas licealnych. Obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas LOIII b, LOII b i LOI b oraz prezentacje multimedialne związane z Polskim Rządem Podziemnym oraz Podziemnymi Strukturami Wojskowymi, a także wysłuchali prelekcji przedstawicieli Stwarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 24 Jarosławska Dywizja Piechoty – Garnizon Jarosław. Uroczystości towarzyszyła wystawa związana z militaraimi II wojny światowej, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły.

07 08

Sesja była nie tylko wspomnieniem i hołdem dla bohaterów II wojny światowej, ale również żywą lekcją historii. Jej uczstnicy wyszli bogatci nie tylko o wiedzę, a także z przeświadczeniem o bezcennej roli Polskiego Państwa Podziemnego oraz przekonani, że słowa: „My z niego wszyscy” utwalą się w pamięci jako symbol odwagi i odpowiedzialności.

J. Żelak

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources – OER) to wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp, dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na naszej stronie internetowej o adresie open.zsbiojaroslaw.edu.pl pojawiają się nowe materiały edukacyjne w formie filmów. Zachęcamy do odwiedzania i oglądania.

W poniedziałek 1 – go września społeczność szkolna ZSBiO wzięła udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/2015, poprzedzonej Mszą św. w kościele NMP Królowej Polski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Jarosławski Pan Jerzy Batycki oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Adam Pióro. Pan Starosta, oprócz życzeń kierowanych do uczniów oraz podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli, przekazał dobrą wiadomość o wyasygnowaniu z budżetu funduszy na remont placu szkolnego oraz na nowe, wielofunkcyjne boisko, które ma powstać przed końcem roku kalendarzowego.

Dyrektor ZSBiO Pan Marek Zawisza dziękując Panu Staroście za wizytę w naszej szkole wysoko ocenił współpracę z zarządem powiatu, przypominając m.in. o nakładach finansowych związanych z remontem elewacji budynków szkolnych w 2011 roku, kiedy to szkoła obchodziła stulecie swojego istnienia.

W nowym roku szkolnym w progi naszej szkoły zawitało przeszło 200 uczniów klas pierwszych, którzy zapoznani z wychowawcami klas przez wicedyrektor Panią Jolantę Moskwę, oprócz spotkań w klasach mieli możliwość zapoznania się z terenem szkoły i najważniejszymi jej miejscami, np. biblioteką.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, by czuli się w naszej szkole bezpiecznie i dobrze. Wszystkim uczniom bez wyjątku natomiast, by ten rok przyniósł wiele nowych pozytywnych doświadczeń i sukcesów, zarówno w dziedzinie nauki jak i w relacjach z innymi ludźmi.

J. Żelak, A. Socha

W środę 25 – go czerwca br. naszą szkołę odwiedził niecodzienny gość. Był nim Bogdan Zając – absolwent ZSBiO, a obecnie II trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. Spotkanie zorganizowała Wicedyrektor Pani Jolanta Moskwa. Pan Bogdan Zając to Jarosławianin i absolwent naszej szkoły – uczęszczał do technikum budowlanego. Karierę piłkarską rozpoczął w klubie JKS. W reprezentacji narodowej rozegrał jeden mecz, 10 listopada 1998 zagrał w wygranym meczu z reprezentacją Słowacji w Bratysławie. W 1999 r. i w 2001 r., grając w barwach Wisły, zdobył Mistrzostwo Polski, a w 2002 r. Puchar Polski. Grał w klubach polskich i zagranicznych, a obecnie pracuje jako trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. Organizuje co rok w grudniu w Jarosławiu turniej futsalu z udziałem zawodników polskiej piłki nożnej. W 2009 r. został uznany za sportowca 100-lecia JKS Jarosław.

W czasie konferencji prasowej, prowadzonej przez Macieja Stankiewicza (kl.TBI) oraz Edytę Kowal (kl.LOIa), uczestnicy spotkania usłyszeli o czasach szkolnych Gościa, początkach kariery piłkarskiej, jego pracy w polskich i zagranicznych klubach piłkarskich, o tym, czego wymaga praca trenera. Bogdan Zając opowiadała również, jak wygląda jego dzień i tydzień, jakie cechy charakteru pozwoliły mu osiągnąć sukces zawodowy, a także, jakie prace budowlane dziś potrafiłby wykonać.

Po konferencji prasowej Trener otrzymał z rąk Dyrektora Pana Marka Zawiszy pamiątkową monografię szkoły oraz złożył wpis do Księgi Pamiątkowej. Na koniec rozdał zdjęcia wraz z autografami i sfotografował się z uczestnikami spotkania. Uczniowie pożegnali Trenera słowami: „To było dla nas bardzo miłe przeżycie. Cieszymy się, że jesteśmy uczniami szkoły, której absolwentem jest taki znany i ceniony sportowiec”.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach III szkoły zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Więcej »