W dniu 2 – go kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”, która przebiegała pod Honorowym Patronatem Starosty Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego oraz patronatem medialnym telewizji internetowej „Twojej TV” i „Gazety Jarosławskiej”.

Celem organizowanego Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Wielkich Polakach, ich życiu i twórczości. Ze względu na doniosłość Kanonizacji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II ta I edycja poświęcona została właśnie temu wybitnemu Polakowi. 2 – go kwietnia obchodziliśmy IX  rocznicę odejścia naszego Papieża do Domu Ojca, więc tym bardziej w tym dniu osoba i twórczość tego genialnego poety, wielkiego człowieka była nam szczególnie bliska.

Uroczystej inauguracji dokonał Dyrektor ZSB i O Pan Marek Zawisza wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Panem Tomaszem Węgrzynowskim.

W uroczystościach wzięli udział Wicedyrektorzy: Pani Jolanta Moskwa i Pan Andrzej Wilusz, którzy swoimi cennymi wskazówkami wspierali organizatorki w podjętych działaniach. Wręczenie nagród laureatom konkursów poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów należących do koła teatralno – recytatorskiego. Zaprezentowali oni wzruszający program oparty na poezji i rozważaniach Karola Wojtyły, który dopełniała pomysłowo przygotowana sceneria.

Tegoroczna edycja Konkursu przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dla gimnazjum były to konkursy: plastyczny, literacki i recytatorski. Z kolei szkołom ponadgimnazjalnym zaproponowaliśmy kategorię plastyczną i recytatorską. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody wręczone przez Dyrektora ZSB i O w Jarosławiu Pana Marka Zawiszę oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Pana Tomasza Węgrzynowskiego.

Konkurs zorganizowały Panie:  Małgorzata Hałajko, Małgorzata Stec, Justyna Żelak.

Zmagania uczestników Konkursu oceniało jury w następującym składzie:

Konkurs plastyczny:

 - Pani Marta Mikrut

 - Pan Ireneusz Janicki

 - Pan Damian Waliczek

 Konkurs literacki:

 - Pani Małgorzata Hałajko

 - Pani Justyna Żelak

 - ks. Ryszard Śnieżek

 - ks. Robert Siuzdak

 Konkurs recytatorski:

 - Pani Anna Huk

 - Pani Aneta Jamrozik

 - Pani Małgorzata Stec

 - Pan Krzysztof Kubaszek

 W I edycji wzięło udział łącznie 108uczniów: 54 w konkursie plastycznym, 25 w finale konkursu literackiego, natomiast w konkursie recytatorskim wystąpiło 29uczestników.

 Nagrody i wyróżnienia w I edycji Powiatowego Konkursie „Śladem Wielkich Polaków” zostały przyznane następującym osobom:

Konkurs plastyczny:

 Kategoria szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Julia Kruk – Zespół Szkół w Wiązownicy

 II miejsce – Katarzyna Czarny – Zespół Szkół w Pawłosiowie

 III miejsce – Izabela Naspińska – Zespół Szkół w Wiązownicy

 Wyróżnienia:

 Alicja Gerula – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 Maria Kucab – Zespół Szkół w Pawłosiowie

 Karolina Kowal – Zespół Szkół w Duńkowicach

 Oliwia Wojnar – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

 I miejsce – Katarzyna Symerka – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Technicznych i Rolniczych w Radymnie

 II miejsce – Sylwia Tetich – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 III miejsce – Agnieszka Bar – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

 Konkurs recytatorski:

 Kategoria szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Kamil Broda – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 II miejsce – Katarzyna Chęć – Zespół Szkół w Cieszacinie Wielkim

 III miejsce – Kinga Bobowicz – Zespół Szkół w Pawłosiowie

Wyróżnienia:

 Michał Serafin – Gimnzajum Publiczne w Pruchniku

 Anna Czajka – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

 I miejsce – Greta Kasiak – I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

 II miejsce – Patrycja Gawura – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

 III miejsce – Dominika Kamińska – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 Wyróżnienia:

 Elżbieta Skrzypek – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

 Adam Pachołek – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Konkurs literacki:

 Kategoria szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Andżelika Sabatowska – Gimnazjum w Boratynie

 II miejsce – Aleksandra Bednarz – Zespół Szkół w Laszkach

 III miejsce – Kacper Szewczyk – Gimnazjum w Wierzbnej

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału otrzymali pamiątkowe dyplomy,   a laureaci nagrody książkowe oraz pamiątkowe upominki ufundowane przez Starostę Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego.

Uroczystości konkursowe odbyły się przy wsparciu Sponsorów, wśród których znaleźli się:

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

 • Mega Delikatesy Centrum Anna Gradowska Bartosz Gradowski Sp. J.

 • „ROLTEX” Kazimierz Kot

 • Cukiernia „Szarlotka” D&M Krupa

 • „Mondelẽz International” Fabryka Ciastek w Jarosławiu

 • „Księgarnia Literacka” Ireneusz Janicki

 • Delikatesy „Piotruś Pan” w Jarosławiu

 • Piekarnia Wilusz.

Organizatorki konkursu serdecznie dziękują nauczycielkom, które aktywnie włączyły sięw przygotowanie uroczystości: Pani Joannie Sikorze za przygotowanie poczęstunku dla nauczycieli i uczniów oraz Paniom: Anecie Socha, Katarzynie Kiper-Wacek i Iwonie Zelwach za przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

Dziękują również tym wszystkim, którzy mieli  jakikolwiek swój wkład, nawet ten najmniejszy. Dziękują także młodzieży zaangażowanej w przygotowanie programu artystycznego, scenografii, poczęstunku itp.


To temat wykładu, w którym 27.03.2014 r. udział wzięli uczniowie klasy drugiej technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum urządzeń sanitarnych naszej szkoływ Państwowej Wyższej Szkole Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu.

Pani dr inż. Małgorzaty Fedorczak- Cisak przedstawiła bardzo ciekawą prezentację poświęconą  kierunkom rozwoju budownictwa, budynkom pasywnym, budynkom niskoenergetycznym.

O badaniu termograficznym budynku mówił dr inż. Jacek Dębowski.

Zaprezentował również pokaz działania kamery termowizyjnej i przedstawił ćwiczenia z zakresu interpretacji obrazu termicznego obiektów.

Student Politechniki Krakowskiej Pan Piotr Osika zaprezentował cele, przygotowanie i wykonanie badania szczelności budynku.

Wykładowcy zwrócili uwagę jak ważna jest bryła budynku, strefowanie pomieszczeń ze względu na zyski ciepła. Słuchacze dowiedzieli się, że budynki przyszłości będą bez kominów, z wentylacją mechaniczną.  Natomiast do izolacji ścian będzie stosowana izolacja transparentna, nanogele czy izolacja próżniowa.

imag0671                imag0667

W piątek, 21.03.2014 r. naszą szkołę odwiedzili gimnazjaliści z całego powiatu. Witali ich nauczyciele i uczniowie klas licealnych oraz technicznych. Gimnazjaliści mieli okazję wziąć udział w Giełdzie Zawodów, obejrzeć salę językową, zapoznać się z sukcesami artystycznymi uczniów szkoły, wysłuchać wykładu o historii szkoły w Izbie Pamięci oraz zapoznać się z przedmiotami budowlanymi i instalacyjnymi w pracowniach zawodowych. Piękna pogoda sprzyjała również prezentacji musztry, którą wykonali uczniowie liceum na boisku szkolnym.

Również na hali sportowej, gdzie odbywały się w tym dniu Targi Edukacyjne, gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, rozwiązać quizy związane z jej historią i specyfiką, a także obejrzeć zdjęcia przedstawiające pracownie i ciekawe wydarzenia związane ze szkołą.

Dziękujemy gimnazjalistom za odwiedziny i zapraszamy do dołączenia do grona uczniów ZSBiO!

 zdjęcie przewodnie   „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,  lecz przez to kim jest”

/Jan Paweł II/

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

organizuje

I edycję Powiatowego Konkursu

 „Śladem Wielkich Polaków”- Jan Paweł II

Uroczystości związane z podsumowaniem Konkursu i wręczeniem nagród

odbędą się

2 kwietnia 2014r. (środa)

w budynku Szkoły (sala gimnastyczna)

 

PROGRAM :

 

Godz. 9.00    Otwarcie uroczystości

Godz. 9.30 

  • Finał  konkursu literackiego
  • Konkurs recytatorski (mała sala gimnastyczna)

 

Godz. 11.30 -11.55   Przerwa (poczęstunek)

Godz. 12.00 – 13.00

  • Część artystyczna w wykonaniu uczniów należących do koła teatralno-recytatorskiego
  • Ogłoszenie wyników konkursów: plastycznego, recytatorskiego  i literackiego. Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów laureatom konkursów oraz podziękowań dla nauczycieli

 

Patronat nad Konkursem objęli:

 

  • Starosta Jarosławski Pan Jerzy Batycki

 

  • TwojaTV-logo

 

  • logo_gazeta_jaroslawska

  Serdecznie zapraszamy!!!