W środę 23 kwietnia br. uczniowie III klasy Technikum wraz z opiekunami: Katarzyną Kiper-Wacek i pedagogiem Anetą Socha wzięli udział wraz z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jarosławskiego w V. Marszu po zdrowie organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu oraz Otwarte Stowarzyszenie Pedagogów w Jarosławiu pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Marsz odbywał się w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, którego tematem przewodnim w tym roku są choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów i pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywoływać choroby, które zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria. Do chorób przenoszonych przez wektory należą także m.in.: kleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza.

Celem organizatorów Marszu było uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest dbanie o zdrowie oraz mądre i przemyślane prowadzenie aktywnego trybu życia – co starała się na wstępie przekazać zgromadzonym pani Renata Majkut-Lotycz z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu. W Marszu wziął udział Pan Paweł Bartkiewicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz nauczyciele i pedagodzy z 10 jarosławskich placówek oświatowych.

Wymarsz nastąpił z parkingu pod sklepem Frac przez tzw. Błonia do lasu Kidałowickiego, gdzie członkowie Organizacji Społeczno-Wychowawczej „Strzelec” przygotowali ogniska z pieczeniem kiełbasy.

Pedagog A. Socha

Konkurs zorganizowany jest z okazji obchodów Ogólnopolskiego Roku Czytelnika 2014

Cele konkursu:

1. Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów.
2. Skierowanie uwagi młodzieży na aktualne wydarzenia kulturalne.
3. Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki.
4. Poznanie możliwości programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.
5. Rozwijanie zdolności prezentowania zdobytych informacji.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu, w których głównymi bohaterami są książka i biblioteka. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece Szkolnej.

Zapraszamy!

01.04.2014 odbyła się w naszej szkole piąta edycja Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego pn. „Mistrz Języka Niemieckiego”. Uczestnicy konkursu zmagali się z zadaniami, które sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu pisanego, znajomość środków językowych, umiejętność tłumaczenia i tworzenia własnego tekstu oraz wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Poprawność rozwiązania zadań sprawdzali nauczyciele języka niemieckiego.

Mistrzem języka niemieckiego został okrzyknięty w tym roku uczeń klasy TB I Jan Pindak. Drugie miejsce zajęła ucznnica klasy LO II b Maria Andrejko, natomiast trzecie miejsce przypadło Katarzynie Kurdybacha z klasy B III.

Gratulujemy laureatom, wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, wytrwałości i sukcesów.

Mistrz Język Niemieckiego Mistrz Języka Niemieckiego Mistrz Języka Niemieckiego Mistrz Języka Niemieckiego Mistrz Języka Niemieckiego

W dniu 2 – go kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”, która przebiegała pod Honorowym Patronatem Starosty Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego oraz patronatem medialnym telewizji internetowej „Twojej TV” i „Gazety Jarosławskiej”.

Celem organizowanego Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Wielkich Polakach, ich życiu i twórczości. Ze względu na doniosłość Kanonizacji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II ta I edycja poświęcona została właśnie temu wybitnemu Polakowi. 2 – go kwietnia obchodziliśmy IX  rocznicę odejścia naszego Papieża do Domu Ojca, więc tym bardziej w tym dniu osoba i twórczość tego genialnego poety, wielkiego człowieka była nam szczególnie bliska.

Uroczystej inauguracji dokonał Dyrektor ZSB i O Pan Marek Zawisza wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Panem Tomaszem Węgrzynowskim.

W uroczystościach wzięli udział Wicedyrektorzy: Pani Jolanta Moskwa i Pan Andrzej Wilusz, którzy swoimi cennymi wskazówkami wspierali organizatorki w podjętych działaniach. Wręczenie nagród laureatom konkursów poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów należących do koła teatralno – recytatorskiego. Zaprezentowali oni wzruszający program oparty na poezji i rozważaniach Karola Wojtyły, który dopełniała pomysłowo przygotowana sceneria.

Tegoroczna edycja Konkursu przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dla gimnazjum były to konkursy: plastyczny, literacki i recytatorski. Z kolei szkołom ponadgimnazjalnym zaproponowaliśmy kategorię plastyczną i recytatorską. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody wręczone przez Dyrektora ZSB i O w Jarosławiu Pana Marka Zawiszę oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Pana Tomasza Węgrzynowskiego.

Konkurs zorganizowały Panie:  Małgorzata Hałajko, Małgorzata Stec, Justyna Żelak.

Zmagania uczestników Konkursu oceniało jury w następującym składzie:

Konkurs plastyczny:

 - Pani Marta Mikrut

 - Pan Ireneusz Janicki

 - Pan Damian Waliczek

 Konkurs literacki:

 - Pani Małgorzata Hałajko

 - Pani Justyna Żelak

 - ks. Ryszard Śnieżek

 - ks. Robert Siuzdak

 Konkurs recytatorski:

 - Pani Anna Huk

 - Pani Aneta Jamrozik

 - Pani Małgorzata Stec

 - Pan Krzysztof Kubaszek

 W I edycji wzięło udział łącznie 108uczniów: 54 w konkursie plastycznym, 25 w finale konkursu literackiego, natomiast w konkursie recytatorskim wystąpiło 29uczestników.

 Nagrody i wyróżnienia w I edycji Powiatowego Konkursie „Śladem Wielkich Polaków” zostały przyznane następującym osobom:

Konkurs plastyczny:

 Kategoria szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Julia Kruk – Zespół Szkół w Wiązownicy

 II miejsce – Katarzyna Czarny – Zespół Szkół w Pawłosiowie

 III miejsce – Izabela Naspińska – Zespół Szkół w Wiązownicy

 Wyróżnienia:

 Alicja Gerula – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 Maria Kucab – Zespół Szkół w Pawłosiowie

 Karolina Kowal – Zespół Szkół w Duńkowicach

 Oliwia Wojnar – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

 I miejsce – Katarzyna Symerka – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Technicznych i Rolniczych w Radymnie

 II miejsce – Sylwia Tetich – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 III miejsce – Agnieszka Bar – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

 Konkurs recytatorski:

 Kategoria szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Kamil Broda – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 II miejsce – Katarzyna Chęć – Zespół Szkół w Cieszacinie Wielkim

 III miejsce – Kinga Bobowicz – Zespół Szkół w Pawłosiowie

Wyróżnienia:

 Michał Serafin – Gimnzajum Publiczne w Pruchniku

 Anna Czajka – Gimnazjum Nr 1 w Radymnie

 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

 I miejsce – Greta Kasiak – I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

 II miejsce – Patrycja Gawura – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

 III miejsce – Dominika Kamińska – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 Wyróżnienia:

 Elżbieta Skrzypek – Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

 Adam Pachołek – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Konkurs literacki:

 Kategoria szkoły gimnazjalne:

 I miejsce – Andżelika Sabatowska – Gimnazjum w Boratynie

 II miejsce – Aleksandra Bednarz – Zespół Szkół w Laszkach

 III miejsce – Kacper Szewczyk – Gimnazjum w Wierzbnej

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału otrzymali pamiątkowe dyplomy,   a laureaci nagrody książkowe oraz pamiątkowe upominki ufundowane przez Starostę Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego.

Uroczystości konkursowe odbyły się przy wsparciu Sponsorów, wśród których znaleźli się:

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

 • Mega Delikatesy Centrum Anna Gradowska Bartosz Gradowski Sp. J.

 • „ROLTEX” Kazimierz Kot

 • Cukiernia „Szarlotka” D&M Krupa

 • „Mondelẽz International” Fabryka Ciastek w Jarosławiu

 • „Księgarnia Literacka” Ireneusz Janicki

 • Delikatesy „Piotruś Pan” w Jarosławiu

 • Piekarnia Wilusz.

Organizatorki konkursu serdecznie dziękują nauczycielkom, które aktywnie włączyły sięw przygotowanie uroczystości: Pani Joannie Sikorze za przygotowanie poczęstunku dla nauczycieli i uczniów oraz Paniom: Anecie Socha, Katarzynie Kiper-Wacek i Iwonie Zelwach za przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

Dziękują również tym wszystkim, którzy mieli  jakikolwiek swój wkład, nawet ten najmniejszy. Dziękują także młodzieży zaangażowanej w przygotowanie programu artystycznego, scenografii, poczęstunku itp.