Słoneczko

Z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu powiatowego ENERGIA ODNAWIALNA termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony do 15 maja 2019 r. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Organizatorzy konkursu

DNIA 26 KWIETNIA 2019r.
8.00 – Msza w Kościele NMP Królowej Polski
10.40 – Uroczystość szkolna (duża sala gimnastyczna)
Po uroczystości szkolnej spotkanie z wychowawcą

W dniu 3 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowlanych  i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbył się  VI Wojewódzki Konkurs „Śladem Wielkich Polaków”. Z uwagi na 210 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, ta edycja poświęcona była właśnie jego osobie. Współorganizatorami imprezy była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Jarosławiu.

!!!

Patronat nad  Konkursem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Jarosławskiego i  Burmistrz Miasta Jarosławia.  Z kolei patronat  medialny  objęły: „POD24”, „Twoja TV” oraz lokalna prasa: „Życie Podkarpackie”, „Ekspres Jarosławski” i   „Gazeta Jarosławska”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością  zaproszeni goście: Anna Huk Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  Mariusz Trojak  Wicestarosta  Jarosławski, Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Elżbieta Pazyniak Naczelnik Wydziału Rozwoju  i  Promocji  Powiatu, Marek Kucab Radny Powiatu Jarosławskiego.

Więcej »

Technik budowy dróg może organizować, wykonywać i nadzorować zadania związane
z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz obiektów mostowych, może również wykonywać prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych. Technik budowy dróg sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji. W ostatnich latach drogownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Dzięki funduszom unijnym realizowany jest projekt budowy autostrad i dróg ekspresowych, który na długie lata zapewnia dla wykwalifikowanych pracowników ciekawe i dobrze płatne zatrudnienie. Więcej »

Autyzm

Tutaj znajdziesz informacje:

synapsis.org.pl

bycblizejsiebie.pl