PLAKAT na promocję

IV Liceum Ogólnokształcące

z realizacją innowacji wojskowo-obronnej i pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa”

3 przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Innowacyjny program zajęć wojskowo – obronnych ma na celu rozwijanie zainteresowań związanych ze specyfiką służb mundurowych, bezpieczeństwem i obronnością kraju, a także reagowaniem w sytuacjach zagrożeń we współczesnym świecie.

W klasie pierwszej zajęcia realizowane są  we współpracy z Jednostką Wojskową Nr 3957
w Jarosławiu, Batalionem Obrony Terytorialnej w Jarosławiu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, Komendą Powiatową Policji
w Jarosławiu, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia.

W klasie drugiej realizowany jest pilotażowy programu MON „Edukacja wojskowa”. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu wojskowości. Raz w roku wyjeżdżają na obóz treningowo-szkoleniowy, organizowany w ośrodku szkoleniowym w Ustrzykach Dolnych. W czasie pobytu na obozie uczestniczą w zajęciach z pozoracji pola walki, marszobiegu terenowym, grze „paintball”; poznają techniki alpinistyczne, samodzielnie przygotowują posiłki w kuchni polowej, organizują nocleg w warunkach zastanych.

Zajęcia w ciągu roku szkolnego mają charakter teoretyczny i praktyczny.

Program ten umożliwia uzyskanie certyfikatu z nabycia umiejętności wojskowo – obronnych.

dav   3S0A1285  3S0A1273    dav  dav  sdr  sdr  dav  3S0A1287dav  dav  9.Obóz szkoleniowy - ściana wspinaczkowa dav

Technikum nr 4

2 przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

 

technik budownictwa

przygotowanie do wykonywania konstrukcji budowlanych, robót murarskich i tynkarskich, organizacji, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej;

Kierunek realizowany przy współpracy z firmą BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o w Rzeszowie.

2. Technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejprzygotowanie do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacji tych urządzeń, do organizowania, nadzorowania i kierowania tymi pracami, a także sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej;

3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik gazownictwa

przygotowanie do organizacji robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz organizacji robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych, do organizowania, nadzorowania i kierowania tymi pracami, a także sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej.

Patronat nad kierunkiem sprawuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.

5. Technik gazownictwa

 

technik robót wykończeniowych w budownictwie (nowy kierunek)

przygotowanie do montażu systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych, sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kierunek rekomendowany przez Stowarzyszenie Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych Rejonu Podkarpackiego.

Technikum wykończenówka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

 

murarz-tynkarz

przygotowanie do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ich remontów, a także remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Przygotowanie zawodowe pozwala na zatrudnienie na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

2. Murarz tynkarz

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

przygotowanie do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarsko – okładzinowych.

Możliwość zatrudnienia na stanowisku montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.

3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

monter sieci i instalacji sanitarnych

przygotowanie do wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych oraz robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Zatrudnienie na stanowisku montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych, a także możliwość prowadzenia własnej firmy instalacyjno-montażowej.

4. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

elektryk

przygotowanie do wykonywania instalacji elektrycznych, dokonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, instalowania i uruchamiania maszyn oraz urządzeń elektrycznych, a także wykonywania przeglądów technicznych instalacji elektrycznych.

5. Elektryk

betoniarz-zbrojarz

przygotowanie do wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, montowania i układania zbrojenia elementów betonowych i żelbetowych, wykonywania mieszanek betonowych oraz prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Przygotowanie zawodowe pozwala na zatrudnienie na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych, w zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej, a także w zakładach produkcji zbrojenia.

7. Betoniarz - zbrojarz