plakat z gwiazdka

* Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego od 1 września 2017 r. następują zmiany nazewnictwa zawodów:

zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,

zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych.

 

IV Liceum Ogólnokształcące

z innowacją wojskowo-obronną

 

3 przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Innowacyjny program zajęć wojskowo – obronnych ma na celu rozwijanie zainteresowań związanych ze specyfiką służb mundurowych, bezpieczeństwem i obronnością kraju, a także reagowaniem w sytuacjach zagrożeń we współczesnym świecie.

Realizowany jest we współpracy z Jednostką Wojskową Nr 3957 w Jarosławiu, Batalionem Obrony Terytorialnej w Jarosławiu, 1 batalionem czołgów w Żurawicy, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia.

Zajęcia w ciągu roku szkolnego mają charakter teoretyczny i praktyczny, a raz w roku uczniowie wyjeżdżają na obóz treningowo-szkoleniowy, organizowany w ośrodku szkoleniowym w Ustrzykach Dolnych. W czasie pobytu na obozie uczestniczą w zajęciach z pozoracji pola walki, w marszobiegu terenowym, grze „paintball”, poznają techniki alpinistyczne, samodzielnie przygotowują posiłki
w kuchni polowej, organizują nocleg w warunkach zastanych.

Program ten umożliwia uzyskanie certyfikatu z nabycia umiejętności wojskowo – obronnych.

dav    4. Zajęcia poglądowe z pokazem sprzętu wojskowego

sdr  10. Obóz szkoleniowy - przygotowanie do paintball`u  dav

sdr  9.Obóz szkoleniowy - ściana wspinaczkowa  7. Obóz szkoleniowy - zjazd na linie  8. Obóz szkoleniowy - przeprawa linowa  LO Marszobieg

Technikum nr 4

 

2 przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

 

technik budownictwa

przygotowanie do wykonywania konstrukcji budowlanych, robót murarskich i tynkarskich, organizacji, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej;

2. Technik budownictwa

technik inżynierii sanitarnej

przygotowanie do wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych oraz organizacji, nadzorowania i kierowania tymi robotami, sporządzania kosztorysów
i dokumentacji przetargowej;

4. Technik urządzeń sanitarnych

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

przygotowanie do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacji tych urządzeń, do organizowania, nadzorowania i kierowania tymi pracami, a także sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej;

3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uwaga nowość: zajęcia z zakresu eksploatacji systemów i urządzeń energetyki odnawialnej (kwalifikacja B.22) będą realizowane w nowo utworzonej pracowni na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

technik gazownictwa (nowy kierunek)

przygotowanie do organizacji robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz organizacji robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych, do organizowania, nadzorowania i kierowania tymi pracami, a także sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej.

5. Technik gazownictwa

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

 

murarz-tynkarz

przygotowanie do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ich remontów, a także remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

2. Murarz tynkarz

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

przygotowanie do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarsko – okładzinowych;

3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

monter sieci i instalacji sanitarnych

przygotowanie do wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych oraz robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych;

4. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 

elektryk

przygotowanie do wykonywania instalacji elektrycznych, dokonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, instalowania i uruchamiania maszyn oraz urządzeń elektrycznych;

5. Elektryk

 

stolarz

przygotowanie do wykonywania i konserwacji elementów i wyrobów z drewna, tworzyw drzewnych oraz dokonywania napraw, renowacji i rekonstrukcji wyrobów stolarskich;

6. Stolarz

 

betoniarz-zbrojarz

przygotowanie do wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, montowania i układania zbrojenia elementów betonowych i żelbetowych, wykonywania mieszanek betonowych oraz prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych;

7. Betoniarz - zbrojarz

 

blacharz

przygotowanie do wykonywania, naprawy, montażu i demontażu wyrobów oraz pokryć dachowych,
a także obróbek blacharskich;

8. Blacharz