Przewodniczący – Karol Kupiński, klasa TE III
Z-ca przewodniczącego – Julia Łoś, klasa LO II a
Skarbnik – Kinga Sokół, klasa LO II b
Sekretarz – Wiktoria Grabowska, klasa LO II a

 

Samorząd Uczniowski wybierany jest spośród chętnych uczniów szkoły
w demokratycznych wyborach z pominięciem uczniów ostatnich klas (Oni muszą się więcej uczyć do egzaminów końcowych).

We wrześniu Samorząd Uczniowski organizuje giełdę podręczników a w listopadzie zabiega o to, aby pierwszoklasiści zaprzyjaźnili się jeszcze bardziej ze szkołą, organizując tzw. „Otrzęsiny”. Ponadto do działań Samorządu Uczniowskiego należy m.in. organizacja Mikołajek, Walentynek, akcji charytatywnych oraz sesji profilaktycznych. Samorząd Uczniowski bierze czynny udział we wszystkich akademiach organizowanych na terenie szkoły, jak również w „Dniach Otwartych”.

Osoby należące do Samorządu Uczniowskiego serdecznie zapraszają do współpracy
i podzielenia się swoimi własnymi pomysłami i spostrzeżeniami.

PAMIĘTAJ – TWOJA OPINIA JEST DLA NAS BARDZO WAŻNA I CENNA!

Liczymy na Ciebie :)