Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu informuje, że dnia 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się w szkole bezterminowy strajk nauczycieli. W związku z powyższym organizacja zajęć ulegnie zmianie. Wszystkim uczniom, którzy przyjdą do szkoły w czasie strajku dyrekcja zapewni opiekę, w tym realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Jednocześnie informuję, że nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu nie przystąpią do strajku, w związku z tym zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia odbędą się bez zakłóceń wg planu zajęć ustalonego dla danego zawodu.
Za zaistniałą sytuację wszystkich Rodziców przepraszamy i prosimy o zrozumienie.

Dyrektor szkoły
Marek Zawisza