W piątek, 9-go listopada społeczność szkolna uczciła setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. O 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu, a następnie uczniowie przygotowani przez nauczycielki: Justynę Żelak oraz Joannę Sikorę zaprezentowali program okolicznościowy.

AA

Jego głównym motywem było znaczenie poszczególnych ludzi w procesie odzyskiwania niepodległości w dziejach Polski. Bohaterami akademii stali się zatem anonimowi żołnierze, ale także niekwestionowany autorytet – Papież Jan Paweł II. Podsumowaniem występu był film „Niezwyciężeni” i słowa : „My nie błagamy o wolność, my o nią walczymy”.

Uczestnicy uroczystości otrzymali biało-czerwone kotyliony wykonane przez uczniów pod kierunkiem pedagoga szkolnego i opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu Anety Socha. Całość uroczystości dopełniła wystawa „Duch polskiego żołnierza” – materiałów historycznych przygotowanych przez IPN, udostępnionych przez nauczycielkę historii Iwonę Zelwach. Akademię poprzedziła uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, którzy złożyli przyrzeczenie na sztandar ZSBiO.

1  2b  6  4  3  7

5  9  8

J. Żelak, A. Socha