W dniu 17 października 2018 r uczniowie klasy TG II uczestniczyli w zajęciach terenowych w okolicy Sanok – Krosno na budowie gazociągu wysokoprężnego o ciśnieniu roboczym 8,6 MPa. Długość budowanego gazociągu wynosi ok. 100 km. Realizacja prac na obecnym etapie skupia się głównie wokół robót ziemnych, budowy przejść pod przeszkodami terenowymi, takimi jak: rzeka Wisłok, drogi krajowe, nasypy kolejowe wykonywanych metodą przecisku sterowanego, zabezpieczaniem osuwisk metodą palowania oraz montażu za pomocą spawania odcinków gazociągu. Zajęcia realizowane były w ramach umowy patronackiej ze spółką GAZ-SYSTEM SA. Były to pierwsze tego typu zajęcia przewidziane do realizacji w klasie drugiej – kolejne już za miesiąc.

01

02

03

04

05

06

07

08