zajęcia strzeleckie

Już z początkiem października 2018r. uczniowie klasy drugiej oraz klas trzecich IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu uczestniczyć będą w zajęciach strzeleckich na nowo wybudowanej strzelnicy w Maleniskach.

Inwestycja strzelnicy jest współfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia w wysokości 1.75 mln złotych.

W zajęciach strzeleckich brać będzie udział 85 uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego uczestniczących w zajęciach „Edukacja wojskowa” opracowanego i wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zajęcia prowadzone będą przez zawodowych wojskowych instruktorów.