Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” we współpracy ze starostą jarosławskim Tadeuszem Chrzanem, przygotowuje reportaż o tragicznych losach miejscowych bohaterów II wojny światowej, a w role członków Armii Krajowej wcielają się uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele naszej szkoły.

1

Będzie to dokument o Czesławie „Baśce” Puzon, Władysławie Półtoraku, Zbigniewie Kopciu, Marii Zimnickiej i innych żołnierzach AK zamordowanych w lesie kidałowickim, niedaleko Jarosławia, kilka tygodni przed końcem okupacji niemieckiej.

Rolę Zbigniewa Kopcia odegrał Adrian Kruba, Kazimierza Kopcia – Kamil Halejcio, Romana Prośbę – Hubert Januszkiewicz, Jana Prośbę – Jan Bieniasz, Władysława Półtoraka – Tomasz Łopatowski, a pozostałych członków AK zagrali: Kamil Kot, Adam Kubasik, Filip Wańkowicz, Aleksandra Kubaka, Kinga Hamryszak, Natalia Bluczak, Radosław Wojdyła, Kornel Potoczny, Arkadiusz Wojdyła. Rolę Marii Zimnickiej odegrała mgr Jadwiga Żyta, a postać nieznanej członkini AK Justyna Kuczkowska. W funkcjonariuszy gestapo wcielili się członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” na czele z prezesem Mirosławem Majkowskim.

2  3  6

4  5

Film powstaje dzięki inicjatywie jarosławskiego stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, której współzałożycielem jest mgr Iwona Zelwach.

AS