W dniu 23 marca w Terenowej Jednostce Eksploatacji spółki Gaz-System S.A. odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu bhp, w którym uczestniczyli uczniowie I klasy technikum w zawodzie technik gazownictwa wraz z nauczycielami teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

1Spotkanie zostało zorganizowane w ramach umowy patronackiej podpisanej pomiędzy ZSBiO i CKZiU a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Współpraca zakłada szereg działań realizowanych w trakcie całego cyklu kształcenia. Do tej pory uczniowie zostali wyposażeni w odzież roboczą antystatyczną pozwalającą na pobyt
w strefie zagrożenia wybuchem gazu.

2W bieżącym roku szkolnym odbędą się ponadto dwie wycieczki zawodowe – do kopalni nafty i gazu w Bóbrce oraz do Husowa.

AS