Ogłaszamy kolejną odsłonę konkursu o Patronie naszej szkoły – Królu Kazimierzu Wielkim. Celem konkursu jest upamiętnienie, upowszechnienie
i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku wielkiego króla oraz poznawanie i popularyzacja czasów z życia codziennego.

kazimierz

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, bez względu na jej typ.

 • Termin składania prac plastycznych i fotograficznych – do 16 marca
  w Bibliotece Szkolnej;
 • Terminy konkursu historycznego i krasomówczego – w dniu 16 marca.

Przeczytaj szczegóły…

Kategorie konkursowe:

Historyczna  – tytuł konkursu: „Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego”.

Wymagania konkursowe:

 1. a)     Test pisemny – maksymalnie 45 pytań. Czas – 45 minut

Plastyczna - tytuł konkursu: Zycie codzienne  za czasów  króla Kazimierza Wielkiego”.

Wymagania konkursowe:

 1. a)     Format prac – nie większy niż A3, technika dowolna .
 2. b)     Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Regulamin Konkursu Plastycznego

Fotograficzna – tytuł konkursu: „Życie codzienne w  XIV-wiecznej Polsce”.

Wymagania konkursowe:

 1. Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem
 2. Fotografie można umieścić na nośniku.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Krasomówcza – tytuł konkursu: „ Król Kazimierz Wielki w oczach współczesnych”.

Wymagania konkursowe:

 1. a) Uczniowie prezentują wcześniej przygotowany tekst.

Uwagi:

 1.  Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 2.  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3.  Składane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

Wszelkie informacje można uzyskać w Bibliotece Szkolnej.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!