Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie powiatowym poświęconym tematyce energii odnawialnej. Hasłem tegorocznego konkursu jest ENERGIA Z ODPADÓW I ŚMIECI.

Harmonogram działań:

- Składanie prac konkursowych w ZSBiO Jarosław w terminie do 27 kwietnia 2018 r.

- Ocena prac konkursowych do 30 maja 2018 r.

- Ogłoszenie wyników 5 czerwca  2018 r.

Formy prac konkursowych:

- esej

- plakat

- prezentacja multimedialna lub film.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie -Regulamin konkursu energia 2017-18

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 Szkolny Komitet Organizacyjny: Joanna Gałuszka, Anna Nosal, Justyna Kuczkowska.