MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE W RAMACH

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

BIBLIOTEKA SZKOLNA WZBOGACIŁA SIĘ O 578 POZYCJI KSIĄŻKOWYCH.

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZECHCIELI WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ I PODPOWIEDZIEĆ,

JAKĄ KSIĄŻKĘ ZAKUPIĆ DO BIBLIOTEKI –

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!