Kolejny raz nasza społeczność szkolna pokazała wielkie serca. Akcja wsparcia dzieci
z oddział Onkologicznego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, przeprowadzona przez Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski, przyniosła efekty w postaci zakupu gier planszowych i kart do gry Piotruś. Wszystkie zabawki przekazaliśmy organizatorom akcji, którzy składają wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania
i wyrazy wdzięczności.

Na zdjęciu z naszymi uczniami organizatorzy akcji – Państwo Maria i Maciej Kamińscy, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu.

Dzieci Szpital onkologiczny Lublinpedagog