plakat-13-grudnia-stan-wojenny

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na mocy dekretu Rady Państwowej wprowadzono w Polsce stan wojenny. Utworzono Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, a władza w PRL została przejęta przez wojsko.

O wprowadzeniu stanu wojennego poinformował gen. Wojciech Jaruzelski
w przemówieniu, które o godzinie 6:00 wyemitowały radio i telewizja.

Wśród oficjalnych powodów wprowadzenia stanu wojennego wymienia się coraz gorszą sytuację gospodarczą w kraju, a przede wszystkim grożącą Polsce interwencję zbrojną pozostałych państw Układu Warszawskiego. Oczywiście przyczyną tego zagrożenia władze PRL upatrywały w pozycji solidarnościowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszono naukę w szkołach, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną.

Wyrazem oporu społecznego wobec władzy były akcje strajkowe na terenie kopalń, hut, stoczni i portów. Podczas pacyfikacji przez ZOMO i wojsko kopalni „Wujek” zginęło 9 górników.

Ogółem w czasie trwania stanu wojennego zginęło kilkudziesięciu uczestników akcji protestacyjnych – co najmniej 91 osób. Ponadto łącznie ponad 10 000 ludzi, w tym większość członków Komisji Krajowej „Solidarności” zostało internowanych bądź aresztowanych.