To hasło przewodnie akcji profilaktycznej, która już po raz dziewiąty zorganizowana została w naszej szkole w trzeci czwartek listopada z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Przybyłe do szkoły dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu wraz
z wychowawczynią p. Wiesławą Grabarz zachęcały uczniów naszej szkoły do rzucenia nałogu palenia papierosów. Skandując hasło akcji przypominały uczniom o tym, że warto rozstać się z nałogiem palenia, a rozdając jabłka zachęcały do zastąpienia papierosów zdrowymi owocami. Dzieci rozdawały także ulotki z korzyściami rzucenia palenia oraz naklejki w kształcie jabłek z napisem „Nie palę!”.

4  1

Współorganizatorkami akcji były panie: Magdalena Misztal, Anna Nosal, Dorota Przytocka, Kinga Stój, Justyna Żelak i higienistka szkolna Irena Segełyn oraz Samorząd Uczniowski. Do działań włączyli się również pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Małgorzata Latocha, Grzegorz Socha oraz Marcin Sroka, organizując akcję w swojej placówce.

5  7

O Światowym Dniu Rzucania Palenia i okazji do powalczenia z nałogiem uczniom szkoły miały przypomnieć jeszcze dwie towarzyszące akcje: happenig przed budynkiem szkoły, w miejscu gdzie często sięgają po papierosa nasi uczniowie, a także wyświetlana na ekranie podczas przerw prezentacja o skutkach, jakie niesie palenie papierosów.

Odbiór akcji był bardzo pozytywny. Dzieci swoją obecnością w szkole zwróciły uwagę znacznej grupy uczniów, co przyczyniło się do rozgłosu organizowanej akcji, jej celu oraz pogłębienia świadomości w tym zakresie, a dodatkowe działania wzmocniły przekaz
o dzisiejszym dniu.

pedagog