Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu

Ogłasza nabór na kurs kosztorysowania poziom podstawowy dla klas TB III i TE III realizowany w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Działania 9.4 pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”.

Więcej informacji
pokój nr 5 (parter)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.