DSCN0995

W poniedziałek, 25.09.2017 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ –SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Celem inicjatywy jest objęcie przez Spółkę GAZ –SYSTEM S.A. patronatu nad klasami realizującymi kształcenie w zawodzie technik gazownictwa na terenie obydwu szkół. Umowa została podpisana przez Pana Tomasza Stępnia – Prezesa Zarządu Spółki GAZ –SYSTEM S.A, Pana Marka Zawiszę – Dyrektora ZSBiO w Jarosławiu oraz Pana Tomasza Pudlaka – Dyrektora CKZiU w Jarosławiu w obecności władz powiatu: Pana Józefa Szkoły – Wicestarosty Jarosławskiego i Pani Lucyny Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Jarosławskiego. W uroczystości uczestniczyli również: Pan Krystian Liszka – Dyrektor Oddziału GAZ –SYSTEM S.A w Tarnowie, Pan Andrzej Mazur – Zastępca Dyrektora Oddziału GAZ –SYSTEM S.A, Pan Mirosław Kasprzyk – Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej w Tarnowie, Pani Katarzyna Noskowicz – z Działu Komunikacji Korporacyjnej Spółki, Pan Wiesław Hołowacz – Kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Jarosław, Pan Arkadiusz Wróbel – reprezentujący Terenową Jednostkę Eksploatacji Jarosław, a także kierownictwo obydwu placówek: Pani Katarzyna Kiper – Wacek – Wicedyrektor do spraw dydaktyczno – wychowawczych ZSBiO i Pani Joanna Gierczak – Wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego oraz Pan Marek Machnik – Wicedyrektor CKZiU.

Kierunek technik gazownictwa ma charakter innowacyjny. Nauka obejmuje cztery lata i polega na kształceniu uczniów w zakresie:

– zadań związanych z budową, eksploatacją i montażem sieci gazowych,
– zadań związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii związanych z zastosowaniem oraz dystrybucją paliw gazowych.

Patronat nad kierunkiem objął Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie, który ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczy w procesie kształcenia zawodowego, wspomaga solidne przygotowanie zawodowe i przygotowanie do państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczniowie mają możliwość odbywania zajęć praktycznych w siedzibie patrona, a najlepsi w nauce mogą otrzymywać stypendia i zdobyć gwarancję zatrudnienia w firmie!

Wyjątkowość propozycji polega nie tylko na kształceniu w zawodzie potrzebnym na rynku pracy oraz na objęciu opieką kształcenia przez dużą firmę, ale przede wszystkim na współdziałaniu szkoły i firmy patronackiej w celu dostosowania kierunku i efektów kształcenia do wymogów rynku pracy, a także potrzeb pracodawców.

umowa-03

umowa-04

umowa-12

umowa-40

J.Ż.
pedagog