W naszej szkole realizujemy projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2016/17 zrealizowaliśmy następujące zadania:

1) 52 uczniów z klas TE III, TB III oraz TE II ukończyło poziom podstawowy kosztorysowania na programie RODOS
2) 16 uczniów uzyskało certyfikat spawacza metodą TIG (I,II,III stopień) z klasy H III, H I, TE III
3) 79 uczniów odbyło staż i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach z różnych klas technikum i ZSZ

W najbliższym roku szkolnym planujemy następujące zadania (wsparcia) dla uczniów naszej szkoły:
1) 61 uczniów na kursie kosztorysowania poziom podstawowy termin – październik – styczeń
2) 16 uczniów na kursie certyfikowanym spawacza metodą TIG I,II,III st – z klas TE III i H III listopad, grudzień lub styczeń do czerwca
3) 113 uczniów na certyfikowanym kursie kosztorysowania (poziom zaawansowany) – termin styczeń luty
4) 81 uczniów (40 technikum i 41 ZSZ) na stażach i praktykach w przedsiębiorstwie termin lipiec 2018

W ramach tego projektu w naszej szkole zostaną doposażone dwie sale nr 4 i 3D w sprzęt multimedialny oraz w pomoce naukowe, z których uczniowie w czasie lekcji będą mogli korzystać.

WB