Wiadomości

W dniu 17 października 2018 r uczniowie klasy TG II uczestniczyli w zajęciach terenowych w okolicy Sanok – Krosno na budowie gazociągu wysokoprężnego o ciśnieniu roboczym 8,6 MPa. Długość budowanego gazociągu wynosi ok. 100 km. Realizacja prac na obecnym etapie skupia się głównie wokół robót ziemnych, budowy przejść pod przeszkodami terenowymi, takimi jak: rzeka Wisłok, drogi krajowe, nasypy kolejowe wykonywanych metodą przecisku sterowanego, zabezpieczaniem osuwisk metodą palowania oraz montażu za pomocą spawania odcinków gazociągu. Zajęcia realizowane były w ramach umowy patronackiej ze spółką GAZ-SYSTEM SA. Były to pierwsze tego typu zajęcia przewidziane do realizacji w klasie drugiej – kolejne już za miesiąc.

01

Więcej »

dn01

Więcej »

W dniach 6-7 października  br. odbyła się pielgrzymka klas maturalnych na Jasną Górę. Maturzyści pielgrzymowali ze swoimi księżmi katechetami, wychowawcami i nauczycielami. Wybrali się po to, by powierzyć Matce Bożej swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości oraz prosić o mądrość i łaski na czas ich zdawania. Po drodze zwiedzili Muzeum  Auschwitz-Birkenau. W Częstochowie z kolei  modlitewne rozważania rozpoczęły się Drogą Krzyżową, następnie udziałem w Apelu Jasnogórskim. Na zakończenie odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył abp Adam Szal.

     

M.St

uśmiech 3