Godziny dostępności
Elearning

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAROSŁAWIU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZDALNEGO NAUCZANIA OD 19.10.2020r

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Szanowni Państwo,

Na podstawie rozporządzenia MEN  z dnia 16.10.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  wprowadza się wymóg realizacji podstawy programowej za pomocą technik nauczania na odległość oraz oceniania uczniów w warunkach zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie obowiązuje do czasu  z objęcia powiatu jarosławskiego czerwoną strefą,

W związku z powyższym, ustalam sposób i warunki  realizacji zdalnego nauczania w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu od dnia 19.10.2020r. do odwołania:

 1.  Zakres przekazywanego uczniom materiału nauczania musi być związany z realizacją podstawy programowej, tzn. uwzględniający kolejny temat lekcji po temacie zapisanym w dzienniku elektronicznym przed datą 19.10.2020r, zgodnie z programem nauczania danego przedmiotu.
 2. Zakres udostępnianego uczniom materiału nauczania drogą elektroniczną nie będzie swoim wymiarem przekraczał czasu realizacji w normalnych warunkach lekcyjnych w szkole.
 3. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może dopuścić do prowadzenia lekcji sposobem zdalnym  w czasie nie krótszym niż 30 minut.
 4. Od dnia 19.10.2020r. będą realizowane tematy z poszczególnych przedmiotów wg. planu zajęć przypadających na  daną klasę. Z tego powodu uczeń zobowiązany jest do śledzenia komunikatów wysyłanych przez nauczycieli w godzinach nauki wynikających z podziału godzin na dany dzień tygodnia.
 5. Frekwencja rozliczna będzie na podstawie potwierdzenia odbierania przez ucznia komunikatów.
 6. Materiał nauczania przekazywany uczniom może być opracowany:
  – w różnej formie przez nauczyciela;
  – poprzez wskazanie uczniom miejsca jego wystąpienia w Internecie, np. linki do bezpłatnych platform edukacyjnych, serwisów wideo (np. youtube), e-podręczników;
  – z wykorzystaniem materiału nauczania, umieszczanego na stronie MEN, CKE, OKE.
 7. Sposoby prowadzenia zajęć z uczniami przez nauczyciela za pomocą zdalnego nauczania:
  – za pomocą aplikacji MS Teams, Messenger, Skype i innych sposobów komunikacji bezpośredniej, wizualnej.
  – przekazywanie gotowego materiału opracowanego przez nauczyciela, opracowanie przez ucznia podanego tematu lub zagadnienia w wykorzystaniem podręcznika i innych źródeł – według wskazówek nauczyciela, organizowanie ćwiczeń- opracowanych przez nauczyciela lub z wykorzystaniem materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, rozwiązywanie dostępnych testów, arkuszy egzaminacyjnych, quizów, realizowanie zadań z repetytorium i inne formy;
  – nauczanie zawodowe odbywać się będzie w formie teoretycznej lub z elementami praktycznymi za pomocą sposobów wymienionych powyżej sposobów oraz z wykorzystaniem Platformy Moodle;
  – nauczanie wychowania fizycznego odbywać się będzie przy pomocy przekazywanych uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania, poprzez wykorzystanie filmów poglądowych, np. z youtube, a także poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej np. z np. z przepisów związanych z grami zespołowymi, z tematów w ramach edukacji zdrowotnej, która jednocześnie może być podstawą do zadawania prac domowych i ich bieżącego oceniania.
 8. Ocenianiu podlegać będą:
  – pisemne zadania, rozprawki, referaty, prezentacje multimedialne;
  – zadania w formie testów, quizów;
  – zadane prace w formie zdjęć lub skanów rysunków, projektów, obliczeń;
  – ćwiczenia opracowane samodzielnie przez nauczyciela i/lub z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Sieci np. platformy edukacyjnej;
  inne formy ustalone przez nauczycieli przekazane uczniom.
 9. Nauczyciel danego przedmiotu ustala z uczniem sposoby przekazywania prac i zadań, które będą podlegać ocenie np. za pomocą dziennika elektronicznego lub utworzonego specjalnego konta dla danej klasy, na które uczeń może się zalogować i pobierać zadania oraz przesyłać prace do oceny. Dopuszcza się możliwość oceniania zadań po powrocie uczniów do szkoły.
 10. W przypadku komunikatorów wizualnych (punkt 7a) nauczyciel ocenia sposobem ustnym lub przeprowadza sprawdziany pisemne.
 11. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć prace pisemne w terminie i sposobem ustalonym przez nauczyciela.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace w terminie do jednego tygodnia i poinformować o tym ucznia.
 13. Uczeń w okresie zdalnego nauczania pozostaje w gotowości do nauki i łączności z nauczycielem za pomocą technik nauczania na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, telefon komórkowy, techniki wizualne ) w godzinach jego nauki zapisanych w podziale godzin na dany dzień tygodnia (wg obowiązującego podziału godzin przed 19.10.2020r.).
 14. Uczeń może komunikować się z nauczycielem w innym czasie pytając o dodatkowe informacje związane z materiałem nauczania i zadaniami.
 15. Rodzic może komunikować się z wychowawcą lub nauczycielem w sprawach związanych z organizacją zdalnego nauczania, materiałem nauczania  i wyników w nauce.
 16. Wszelkie formy aktywności nauczyciela związane z prowadzeniem nauczania zdalnego, które wymagają zebrania uczniów w jednym czasie przed komputerem, w tym związane z szybkim sposobem oceniania np. quizy, testy na platformach edukacyjnych i inne sposoby bieżącego oceniania, będą realizowane zgodnie z podziałem godzin, tzn. o godzinie, na której nauczyciel prowadził lekcję przed 19.10.2020r.
 17. Nauczyciel danego przedmiotu ustali zakres ocenianego materiału nauczania, jednakże nie może on się wiązać z dodatkowym obciążeniem ucznia związanym ze zdalnym ocenianiem, np. codziennym zadawaniem prac podlegających ocenianiu.
 18. Zakres materiału nauczania realizowany za pomocą zdalnego nauczania, jak również ocenianie uczniów będzie uwzględniał proces indywidualizacji nauczania (dostosowanie stopnia trudności materiału nauczania do zróżnicowanego poziomu wiedzy i umiejętności uczniów).\
 19. Nauczyciel uwzględni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, tzn. ograniczy czas pracy ucznia przy laptopie, telefonie komórkowym, telewizorze.
 20. Zakres materiału nauczania będzie uwzględniać warunki techniczne związane z realizacją zdalnego nauczania, tzn. ograniczenia w  szybkości Internetu, z którego korzystają uczniowie, dostępność ucznia do urządzeń związanych z koniecznością jego  wykorzystania przez rodzeństwo i rodziców.

Inne zasady obowiązujące w okresie objęcia powiatu jarosławskiego strefą czerwoną lub  strefą żółtą

 1. W okresie obowiązywania strefy czerwonej przedmioty zawodowe w technikum realizowane w formie praktycznej  mogą odbywać się na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji. Również zajęcia praktyczne w jednostce wojskowej z przedmiotu edukacja wojskowa odbędą się zgodnie z planem (dotyczy uczniów klasy LO II po gimnazjum i LO III).
 2. W okresie obowiązywania strefy żółtej szkoła przechodzi na tryb nauczania hybrydowego. Nauczyciele pracują na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć w trybach stacjonarnym i zdalnym. Klasy maturalne w czasie obowiązywania strefy żółtej uczą się  stacjonarnie w sposób ciągły,                                  a pozostałe klasy w sposób hybrydowy tj. rotacyjnie: w jednym tygodniu stacjonarnie, w drugim tygodniu zdalnie.
 3. Grafik zajęć w przypadku przejścia powiatu jarosławskiego w strefę żółtą (podział na tygodnie 1  i 2):
  – 1 tydzień – stacjonarnie uczą się klasy pierwsze i trzecie szkoły branżowej, klasy pierwsze technikum oraz klasy pierwsza liceum  i druga liceum po szkole gimnazjalnej (pozostałe zdalnie),
  – 2 tydzień – stacjonarnie uczą się klasy drugie szkoły branżowej, klasy drugie technikum, klasy trzecie technikum oraz klasa druga liceum po szkole podstawowej (pozostałe zdalnie).

Marek Zawisza
Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Jarosław,  dnia 19.10.2020r.

Share on facebook
udostępnij

Kalendarz

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Media społecznościowe

E-Learning

Facebook

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Skip to content